Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 16. dubna 2024

Členové předsednictva:

Josef Staša, Andrej Farkaš, Zuzana Moťovská, Veronika Vohlídková, Karel Mikulčák


Omluveni:

Karel Šima


Hosté:

Milena Králíčková, rektorka UK

Petra Štanclová, kancléřka UK

Martin Maňásek, kvestor UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

 2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 26. dubna 2024 a projednalo program a místo tohoto zasedání.

 3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

 4. Předsednictvo AS UK vyzývá členy AS UK k předložení nominací na funkci člena dozorčí komise CUIP (1 osoba) a do pracovní skupiny RVH k implementaci doporučení NAÚ (až 4 osoby). Termín pro podávání nominací je do čtvrtka 25. dubna 2024 do 12:00.

 5. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí stanoviska Etické komise UK.

 6. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání AS UK v zimním semestru akademického roku 2024/2025. Zasedání AS UK se budou konat 11. října 2024, 22. listopadu 2024, 13. prosince 2024, 24. ledna 2025 a 7. února 2025.

 7. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání předsednictva AS UK, která se budou konat 1. října 2024, 12. listopadu 2024, 3. prosince 2024, 14. ledna 2025 a 28. ledna 2025, vždy od 17:00 hod. Termín letního zasedání předsednictva AS UK bude stanoven na dalším jednání.

 8. Předsednictvo AS UK projednalo harmonogram zasedání jednotlivých komisí AS UK pro zimní semestr 2024/2025. Předsednictvo AS UK stanovilo jednací dny pro komise AS UK vždy v týdnu před zasedáním AS UK následovně:


  Sociální komise AS UK:

  7. října 2024 od 16:00

  18. listopadu 2024 od 16:00

  9. prosince 2024 od 16:00

  20. ledna 2025 od 16:00


  Studijní komise AS UK:

  7. října 2024 od 18:00

  18. listopadu 2024 od 18:00

  9. prosince 2024 od 18:00

  20. ledna 2025 od 18:00


  Ekonomická komise AS UK:

  8. října 2024 od 16:00

  19. listopadu 2024 od 16:00

  10. prosince 2024 od 16:00

  21. ledna 2025 od 16:00


  Legislativní komise AS UK:

  8. října 2024 od 18:00

  19. listopadu 2024 od 18:00

  10. prosince 2024 od 18:00

  21. ledna 2025 od 18:00


  Komise pro IT AS UK:

  9. října 2024 od 17:00

  20. listopadu 2024 od 17:00

  11. prosince 2024 od 17:00

  22. ledna 2025 od 17:00


  Komise pro třetí roli AS UK:

  10. října 2024 od 16:00

  21. listopadu 2024 od 16:00

  12. prosince 2024 od 16:00

  23. ledna 2025 od 16:00

 9. Předsednictvo AS UK schválilo Ngoc-Hung Hoang (3.LF) jako extramurálního člena Komise pro vědu AS UK a Komise pro třetí roli AS UK.

 10. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 26. dubna 2024 od 9:00 na sekretariátu AS UK.JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 23. duben 2024 12:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám