Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 24. května 2024

Členové předsednictva:

Josef Staša, Andrej Farkaš, Zuzana Moťovská, Veronika Vohlídková, Karel Mikulčák


Omluveni:

Karel Šima


Hosté:

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


  1. Předsednictvo AS UK vyzývá členy AS UK k předložení nominací do RVH (9 osob, z toho 4 studenti). Termín pro podávání nominací je dle čl. 23 Jednacího řádu AS UK stanoven dva týdny před jednáním senátu, tedy do 7. června 2024 do 23:59 hod. Podkladový materiál bude rozeslán v průběhu následujícího týdne.

  2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci MUDr. Anny Malečkové, Ph.D. (LFP) na pozici předsedkyně a členky Hlavní volební komise AS UK. Předsednictvo AS UK vyzývá členy AS UK k předložení nominací na nového člena/členku tohoto orgánu do 20. června 2024 do 12:00 hod.

  3. Předsednictvo AS UK vyzývá členy AS UK k předložení nominací do Komise pro přidělování startovacích bytů (2 osoby). Předsednictvo AS UK vyzývá členy AS UK k předložení nominací na nového člena/členku tohoto orgánu do 20. června 2024 do 12:00 hod.

  4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí ukončení studia a s tím související zánik mandátu MUDr. Davida Kverky (LFP). Na jeho místo bude povolán náhradník.

  5. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí žádost Jonáše Valy (3.LF) a Andrey Rashovské (1.LF) o členství v Komisi pro třetí roli AS UK.

  6. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Kristýny Bubeníkové (PřF) na pozici předsedkyně Komise pro třetí roli AS UK a zvolení Terezy Entlerové (3.LF) na tuto pozici.

  7. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 24. května 2024 od 9:00 na sekretariátu AS UK.


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 24. květen 2024 12:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám