• PR & média
  • Média
  • Tiskové zprávy
  • V prestižním mezinárodním žebříčku vysokých škol si Univerzita Karlova polepšila a je i nadále v TOP 250 světových škol

V prestižním mezinárodním žebříčku vysokých škol si Univerzita Karlova polepšila a je i nadále v TOP 250 světových škol

English see bellow


Praha, 5. 6. 2024 – Univerzita Karlova je dle čerstvě vydaného žebříčku QS World University Rankings 2025 po roce opět mezi TOP 250 nejlepšími univerzitami a patří tak mezi 1,5 % nejlepších vysokých škol na světě. Oproti loňskému roku si navíc polepšila o dvě příčky a umístila se tak na 246. místě. Mezi 16 českými hodnocenými vysokými školami je opět nejlepší.


V letošním roce byla i na základě posouzení 17,4 milionu výsledků výzkumu analyzována činnost bezmála 5 700 vysokých škol z více než 100 zemí světa. Hodnoceno nakonec bylo celkem 1 500 vysokých škol. Žebříček zohledňoval akademickou reputaci, kvalitu absolventek a absolventů z pohledu zaměstnavatelů, zaměstnanost absolventů, poměr mezi studujícími a vyučujícími, podíl zahraničních studujících, resp. zaměstnankyň a zaměstnanců, citovanost výsledků výzkumu, mezinárodní spolupráci ve výzkumu a udržitelnost.„Velmi mě těší, že se Univerzita Karlova posouvá vpřed v prestižních celosvětových srovnáních. Fakt, že podle takto sestaveného žebříčku Univerzita Karlova patří mezi 250 nejlepších vysokých škol na světě, je pro mě jedním z mnoha důkazů skvělé práce všech kolegyň a kolegů. Současně je nutné dodat, že aktuální 246. místo je nejlepší výsledek Univerzity Karlovy v tomto mezinárodním srovnání za posledních 10 let, a to přes zvyšující se počet hodnocených škol,“ uvedla k posunu v žebříčku rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. Rektorka dále zdůraznila, že udržení této skvělé příčky v mezinárodním žebříčku v následujících letech vyžaduje zajištění udržitelných finančních zdrojů, které garantují vysokou kvalitu vzdělávací činnosti. V současné době Univerzita Karlova zabezpečuje tyto finanční prostředky také díky externě získaným zdrojům.


Významně univerzita uspěla hned v několika kritériích, přičemž ve více než polovině zaznamenala oproti loňskému roku zlepšení. Mezi nejlepších dvě stě škol na světě patří Univerzita Karlova v kritériích akademická reputace, reputace mezi zaměstnavateli, zaměstnanost absolventek a absolventů, udržitelnost a mezinárodní výzkumná spolupráce.


Z dalších českých vysokých škol se v žebříčku umístily mezi prvními pěti sty školami Masarykova univerzita (408. místo) a České vysoké učení technické v Praze (420. místo).


Více o žebříčku QS World University Rankings ZDE


Tisková zpráva ke stažení ZDEUniverzita Karlova

· založena v roce 1348

· 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni)

· 8 800 zaměstnankyň a zaměstnanců

· 51 000 studentek a studentů

· 8 000 absolventek a absolventů ročně

· 16 000 účastnic a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání ročně

· 86. místo v žebříčku QS World University Rankings: Europe 2024

In the prestigious international ranking of universities, Charles University has improved and remains among the top 250 schools in the worldPrague, 5 June 2024 - According to the newly published QS World University Rankings 2025, Charles University is once again among the top 250 universities in the world, placing it among the top 1.5% of universities worldwide. Compared to last year, it has improved by two places and is now ranked 246th. It is once again the best of the 16 Czech universities ranked.


This year, almost 5,700 universities from more than 100 countries were analysed on the basis of 17.4 million research results. In total, 1,500 universities were evaluated. The ranking took into account academic reputation, quality of graduates from the perspective of employers, graduate employment, student-teacher ratio, proportion of international students or staff, citation of research results, international research cooperation and sustainability.


"I am very pleased that Charles University is advancing in prestigious global comparisons. The fact that, according to this ranking, Charles University is among the 250 best universities in the world is one of the many proofs of the great work of all my colleagues. At the same time, it is necessary to add that the current 246th place is the best result of Charles University in this international comparison for the last 10 years, despite the increasing number of ranked schools," said Milena Králíčková, the rector of Charles University, commenting on the change in the ranking.  The rector also emphasised that in order to maintain this excellent position in the international rankings in the coming years, it is necessary to secure sustainable financial resources that guarantee the high quality of educational activities. At present, Charles University secures these financial resources also thanks to external funding.


The University has achieved significant success in several criteria, improving in more than half of them compared to last year. Among the top 200 schools in the world, Charles University is ranked in the following criteria: academic reputation, reputation for quality, reputation for innovation, and reputation for excellence.


Poslední změna: 6. červen 2024 08:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám