Použití průkazů UK v PID


Od 13. června 2010 se na datový nosič Opencard nahrávají klouzavé měsíční a čtvrtletní časové kupóny Pražské integrované dopravy místo dosavadních 30denních a 90denních časových kupónů PID. Navíc se od 31. července 2010 zavádějí pro děti, juniory a studenty do 26. narozenin časové kupóny PID s pásmovou platností P+0(+B) pětiměsíční a s omezením zahájení platnosti na období od 15. srpna do 1. listopadu také desetiměsíční. Pětiměsíční kupón pro studenty se bude prodávat za 1200 korun, cena desetiměsíčního kupónu pro je stanovena na 2400 Kč. Pětiměsíční a desetiměsíční kupóny je možné nahrávat pouze na Opencard.


Papírové kupóny PID s 30denní a 90denní platností pro tarifní kategorii studentů od 19. do 26. narozenin jsou stále v prodeji pro všechna tarifní pásma.


Úplné znění platného tarifu PID najdete na webové stránce www.ropid.cz v sekci Praktické informace > Tarif a ceny > Tarif PID (včetně všech dodatků).


Informace o zvýhodněném předplatném jízdném pro studenty jsou zde: https://pid.cz/slevy/#student


Aktualizace informací v souvislosti s projektem Opencard - Karta Pražana

  • Studenti UK mohou nadále používat průkaz studenta UK jako průkaz PID a zakoupit si k němu jízdenku 30denní, měsíční, 90denní.

  • Student UK si může (ale memusí) pořídit Opencard, průkazem studenta UK pak prokáže nárok na slevu při zakoupení elektronické jízdenky, pokud dosud nedovršil 26 let věku.

  • Občanské jízdenky (roční, čtvrtletní, měsíční) jsou k dispozici už jen v elektronické podobě na Opencard, k průkazu zaměstnance UK je tedy není možné pořídit.Smlouva mezi UK a Dopravním podnikem

Univerzita Karlova v Praze (UK) a Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DP, a.s.) uzavřely smlouvu o používání průkazů UK v Pražské integrované dopravě (PID). Tato smlouva platí od 1. 6. 2012. Pro studenty UK jsou podstatné následující části této smlouvy.


Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 DP, a.s. se zavazuje uznávat platný průkaz studenta UK jako doklad nahrazující průkazku k časové jízdence s volitelnou dobou platnosti dle platného znění Tarifu Pražské integrované dopravy. Časovou jízdenkou se rozumí jízdenka zvýhodněná pro studenty vysokých škol do 26 let věku. Vzory časových jízdenek jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

2.2 DP, a.s. se zavazuje uznávat platný průkaz studenta UK jako doklad, kterým student prokazuje platný statut studenta UK při nákupu časové jízdenky s volitelnou dobou platnosti, a to ve všech distribučních místech DP, a.s. i při přepravní kontrole prováděné pověřenými zaměstnanci DP, a.s.Pravidla DP, a.s. o zařazování do tarifních kategorií DP, a.s.


Jízdní doklad PID

U studentů Univerzity Karlovy v Praze (UK) platí časový kupón jako jízdenka při současném prokázání se průkazem studenta UK, na jehož základě byl časový kupón vydán.


Průkaz studenta UK:

Průkaz opravňuje studenta UK na základě této smlouvy k prokázání nároku na slevu jízdného v PID v pásmech „P a 0“. Studenti UK mají nárok na slevu do dovršení 26 let věku (tj. do dne 26. narozenin). Student UK, který používá průkaz studenta UK jako doklad, na jehož základě je oprávněn používat zvýhodněnou jízdenku pro studenty VŠ, dle tarifu PID dále je povinen prokázat se touto jízdenkou a současně průkazem studenta UK, na jehož základě byla zvýhodněná jízdenka vydána. Při přepravní kontrole se student prokazuje jak časovou jízdenkou (kuponem), tak i průkazem studenta UK.

Ceny časových jízdenek jsou stanoveny Tarifem PID.


Platnost jízdních dokladů

Uvedené předplatní časové jízdenky platí zásadně jako jízdní doklady síťové s libovolným počtem přestupů v příslušných pásmech a na území hl. m. Prahy (v pásmech P a 0). V tomto smyslu platí tyto předplatní časové jízdenky v systému PID i ve vlacích Českých drah dle tarifu PID.Poslední změna: 27. září 2018 11:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám