Použití průkazů UK v PID


Informace o zvýhodněném předplatném jízdném pro studenty jsou zde: https://pid.cz/slevy/#student


Smlouva mezi UK a Dopravním podnikem

Univerzita Karlova v Praze (UK) a Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DP, a.s.) uzavřely smlouvu o používání průkazů UK v Pražské integrované dopravě (PID). Tato smlouva platí od 1. 6. 2012. Pro studenty UK jsou podstatné následující části této smlouvy.


Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 DP, a.s. se zavazuje uznávat platný průkaz studenta UK jako doklad nahrazující průkazku k časové jízdence s volitelnou dobou platnosti dle platného znění Tarifu Pražské integrované dopravy. Časovou jízdenkou se rozumí jízdenka zvýhodněná pro studenty vysokých škol do 26 let věku. Vzory časových jízdenek jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

2.2 DP, a.s. se zavazuje uznávat platný průkaz studenta UK jako doklad, kterým student prokazuje platný statut studenta UK při nákupu časové jízdenky s volitelnou dobou platnosti, a to ve všech distribučních místech DP, a.s. i při přepravní kontrole prováděné pověřenými zaměstnanci DP, a.s.Pravidla DP, a.s. o zařazování do tarifních kategorií DP, a.s.


Jízdní doklad PID

U studentů Univerzity Karlovy v Praze (UK) platí časový kupón jako jízdenka při současném prokázání se průkazem studenta UK, na jehož základě byl časový kupón vydán.


Průkaz studenta UK:

Průkaz opravňuje studenta UK na základě této smlouvy k prokázání nároku na slevu jízdného v PID v pásmech „P a 0“. Studenti UK mají nárok na slevu do dovršení 26 let věku (tj. do dne 26. narozenin). Student UK, který používá průkaz studenta UK jako doklad, na jehož základě je oprávněn používat zvýhodněnou jízdenku pro studenty VŠ, dle tarifu PID dále je povinen prokázat se touto jízdenkou a současně průkazem studenta UK, na jehož základě byla zvýhodněná jízdenka vydána. Při přepravní kontrole se student prokazuje jak časovou jízdenkou (kuponem), tak i průkazem studenta UK. Při nákupu časové jízdenky se student musí prokázat buď platným průkazem UK s licencí ISIC nebo průkazem studenta bez licence a k tomuto průkazu přiloží platné potvrzení o studiu.

Ceny časových jízdenek jsou stanoveny Tarifem PID.


Platnost jízdních dokladů

Uvedené předplatní časové jízdenky platí zásadně jako jízdní doklady síťové s libovolným počtem přestupů v příslušných pásmech a na území hl. m. Prahy (v pásmech P a 0). V tomto smyslu platí tyto předplatní časové jízdenky v systému PID i ve vlacích Českých drah dle tarifu PID.Poslední změna: 1. březen 2023 10:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám