Zpráva o průběhu konference „Archeologie a umění Egypta doby Staré říše“ konané v Praze ve dnech 31. 5. – 4. 6. 2004

Zpráva o průběhu konference „Archeologie a umění Egypta doby Staré říše“ konané v Praze ve dnech 31. 5. – 4. 6. 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA


Zpráva o průběhu konference „Archeologie a umění Egypta doby Staré říše“ konané v Praze ve dnech 31. 5. – 4. 6. 2004


Cílem této konference, které se účastní na 40 badatelů ze zahraničí i z domova, je diskuse o problematice vztahující se k nejnovějším výsledkům studia staroegyptského státu a jeho kultury z doby slavných stavitelů pyramid ve 27.- 22. stol. př. Kr. V průběhu prvních čtyř dnů konference byla přednesena řada referátů, mezi jejichž hlavní témata patřil vývoj staroegyptské společnosti, nejnovější archeologické výzkumy a také některé teoretické otázky jako např. postavení ženy v Egyptě a představy o posmrtném životě starých Egypťanů. Zásadním přínosem konference je účast čelných představitelů organizace Egyptské památkové péče, kteří koordinují činnost zahraničních archeologických expedic v Egyptě.


Již nyní vyvstává na základě průběhu konference několik aktuálních problémů do budoucna: ochrana staroegyptských památek, jejich interpretace a publikace. Na tomto poli se jako jasná tendence ukazuje naléhavost spolupráce jednotlivých vědeckých týmů na mezinárodní úrovni a koordinace jejich činnosti, respektive aktuálního sdílení dosažených poznatků. Rovněž je možno vyzvednout zájem zahraničních institucí, a to nejen ze zemí Evropské Unie, o vysílání studentů do Prahy ke studiu egyptologie. Kromě oficiálních jednání je mimořádným přínosem konference rovněž diskuse o aktuálních problémech a možnostech jejich řešení.


Konference – včetně společenských akcí – se těší zájmu českých médií (TV a různých rozhlasových stanic). U příležitosti konání konference byl bronzovou medailí Univerzity Karlovy vyznamenán předák dělníků, kteří pracují na vykopávkách české archeologické expedice, reis Mohamad Osáma Talál el-Keréti. Jeho rodina spolupracuje s naší expedicí již 40 let.


Prof. Miroslav Verner – Doc. Miroslav Bárta


Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám