PROHLÁŠENÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE k situaci na kolejích 15. července 2004

PROHLÁŠENÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE k situaci na kolejích 15. července 2004


Vedení UK v Praze se seznámilo s informacemi uvedenými v článku MF DNES ze dne 15.7.2004 a vzalo je na vědomí jako vážný podnět. Ředitelství Kolejí a menz UK (dále jen KaM) dnes dostalo od vedení UK pokyn k urychlenému vytvoření detailního přehledu o ubytovávání dalších osob v rámci kapacity vyčleněné pro zahraniční lektory, stážisty, oficiální hosty v roce 2003 a přehledu o požadavcích fakult na takovéto ubytování pro akademický rok 2004/05.


Tento podrobný přehled bude zpracován v nejbližších dnech a vedení UK hodlá dále postupovat na základě výsledků tohoto přehledu.


Považujeme za nutné zdůraznit, že jde o záležitost, kterou se vedení UK zabývá opakovaně. Např. kapacita lůžek pro mimostudentské ubytování byla snížena na jaře t. r. o 100 lůžek, protože tento údaj vyplynul z předběžných kapacitních požadavků fakult na akademický rok 2004/05.


Zásadou vedení UK je, že mimo studenty UK v období akademického roku mohou být na kolejích ubytováváni pouze zahraniční profesoři a lektoři, stážisté, vládní stipendisté, zahraniční studenti-samoplátci a oficiální hosté UK. Jiné osoby pak mohou využít pouze ta lůžka v mimostudentské kapacitě, která jsou krátkodobě nevyužitá a celková kapacita pro ubytování nestudentů musí být stanovena bez zbytečných rezerv. Pokud se praxe “Kolejí a menz” od těchto zásad odchýlila, sjedná vedení UK v této věci bezodkladnou nápravu.


Otázku ubytování studentů bere UK velmi vážně, jde o jednu z priorit a snažíme se o rozšiřování ubytovacích možností UK – připomíname např. budovy v Praze 10 Hostivaři, které v minulých letech UK zakoupila a díky nimž se podařilo výrazně navýšit ubytovací kapacitu v Praze. Tato slova potvrzují i aktuální údaje, které ukazují, že při prvním rozdělení kapacity lůžek pro AR 2004/05 bylo uspokojeno více než 80 procent žádostí všech studentů. Stejně jako v loňském roce je pravděpodobné, že na přelomu roku kalendářního bude v podstatě ubytován každý student s významnou vzdáleností místa trvalého bydliště od Prahy a s alespoň trochu uspokojivými studijními výsledky. Prezenční postgraduální studenti, tzv. sociálně potřební studenti stejně jako studenti se speciálními potřebami jsou ubytováváni automaticky.Václav Hájek

tiskový mluvčí UK

Univerzita Karlova v Praze


Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám