PROHLÁŠENÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE k situaci na kolejích z 20. července 2004

PROHLÁŠENÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE k situaci na kolejích z 20. července 2004Ředitelství Kolejí a menz UK (dále jen KaM) předložilo vedení UK v těchto dnech detailní rozbor o ubytování zahraničních lektorů, stážistů, oficiálních hostů a dalších osob v roce 2003 (viz předchozí Prohlášení UK ze dne 15.7.2004). Z tohoto rozboru plyne, že z celkové kapacity lůžek, která činila 11 588 lůžek pro Prahu, bylo pro ubytování lektorů a stážistů vyčleněno 148 lůžek a pro ubytování hostů UK a dalších osob 481 lůžek, tj. celkem 629 lůžek (tedy 5,4%).


Kapacita pro lektory a stážisty byla použita výhradně pro zahraniční akademické a vědecké pracovníky působící dlouhodobě na UK v rámci meziuniverzitních dohod. Kapacita pro hosty UK a další osoby byla používána prioritně pro krátkodobé ubytování účastníků konferencí, seminářů a dalších hostů fakult a dále pro turistické ubytování.


Toto ubytování nebylo realizováno na úkor studentů v kapacitě vyčleněné pro studentské ubytování. Detailním rozborem po jednotlivých kolejích a dnech v roce 2003 bylo zjištěno, že ubytování oficiálních hostů jednotlivých fakult činilo z “hostinské” kapacity cca. 40%. I když není možné očekávat 100 procentní vytíženost, je z přehledu o vytížení během celého roku zřejmé, že tato kapacita byla o zhruba 200 lůžek nadhodnocena. Proto již vedení UK snížilo tento počet lůžek o 100 na jaře letošního roku a bude provedena jeho další redukce. Ze současného celkového počtu 11 670 lůžek v Praze pro akademický rok 2004/05 kapacita pro ubytování hostů a dalších osob nepřesáhne 280 (z původních 481). Přičte–li se k tomuto údaji 182 lůžek pro lektory a stážisty, bude takto vyčleněný celkový prostor činit nejvýše 462 lůžek – tj. 3,9%.


Vedení UK vítá, že na daný problém bylo sdělovacími prostředky upozorněno a vyslovuje politování, že bylo zapotřebí až tohoto podnětu k nápravě. Současně je ovšem nutné zdůraznit, že nebyly shledány jakékoliv poznatky svědčící o tom, že by postup KaM znamenal kupčení s lůžky. Stejně tak je na místě upozornit, že zisk z této hospodářské činnosti byl použit výhradně v rámci hospodaření jednotlivých kolejí a menz – to jest na krytí provozních nákladů, obnovy interiérů apod.


Protože z uvedených údajů plyne, že při zodpovědnějším přístupu ředitelství Kolejí a menz mohl být celkový předem vyčleněný počet lůžek pro nestudenty v roce 2003 nezanedbatelně nižší a ředitelství KaM na tuto skutečnost neupozornilo ani při jarním projednávání rozdělení kapacity kolejí UK pro akademický rok 2004/05, rozhodl rektor UK o finančním postihu ředitele KaM.
Václav Hájek

tiskový mluvčí UK

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

fax: +420 224 491 309

e-mail: pr@cuni.cz


Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám