Vízová a registrační povinnost zahraničních studentů

Vízová a registrační povinnost zahraničních studentů

Student EU a EFTA je povinen ohlásit na policii místo pobytu na území ČR ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území, pokud jeho předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů (zákon č.326/1999Sb.§ 93). K tomu je třeba vyplnit následující formuláře:


1. Hraniční průvodka

2. Registrační karta


Při registraci na cizinecké policii student předloží oba vyplněné formuláře, cestovní doklad a 2 fotografie.


Studenti se mohou hlásit (i žádat o povolení k přech. Pobytu) na této adrese:


Cizinecké oddělení policie ČR v Praze 3:

Olšanská 2176/2

130 00 Praha 3

(tram. č. 9, 26)


Studenti jsou oprávněni (ne však povinni) zažádat o povolení k přechodnému pobytu, a to jak na zastupitelském úřadě, tak na policii (cizinecká policie však doporučuje zažádat až na území ČR). Na základě tohoto povolení je studentům vydán průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu ES (Evropská karta). Touto kartou se studenti prokazují všude tam, kde je vyžadován doklad obsahující přechodnou adresu na území ČR (při zakládání účtu v bance, koupi mob. telefonu na smlouvu, řízení motorového vozidla, uzavírání prac. smlouvy, atd). Průkaz o povolení k pobytu se vydává s dobou platnosti potřebnou k dosažení účelu, max. na 5 let. Lhůta k vyřízení žádosti je 180 dnů ode dne podání žádosti.

Student předloží:


1. cestovní doklad

2. doklad potvrzující účel pobytu (akceptační dopis v české i anglické verzi)

3. 2 fotografie

4. doklad o zdravotním pojištění (přeložený do českého jazyka)

5. čestné prohlášení, že nebude využívat sociálních dávek (viz příloha)

6. vyplněnou žádost o povolení k přechodnému pobytu na území ČR (fialový formulář)


Registrace i pobytové povolení jsou bez poplatků.Poslední změna: 21. leden 2018 23:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám