Ubytování na Univerzitě Karlově v Praze (Tisková konference 30. září 2004)

Ubytování na Univerzitě Karlově v Praze (Tisková konference 30. září 2004)


Každoroční nedostatek míst na kolejích je značně zatěžujícím problémem studentů i vedení všech velkých – kamenných vysokých škol a univerzit, které sídlí ve větších městech. Univerzita Karlova se snažila řešit tuto situaci mj. zakoupením areálu Hostivař v roce 2002 a velkou částku, kterou bylo potřeba zapůjčit, bude splácet 10 let. Dne 1. prosince 2002 byl zahájen částečný provoz v tomto areálu. Postupné přebudování a vybavování pokojů pro ubytování studentů si vyžádalo značné náklady.

Od roku 2000 se zvýšil počet lůžek na kolejích v Praze o 1532, přestože kolej Budeč (dřevěný objekt) musel být z ubytování vyřazen a počet lůžek na některých kolejích byl omezen vzhledem k novým požadavkům hygienických směrnic. V Plzni byl navýšen počet lůžek o 115.

Naší snahou bylo postupně vytvářet taková pravidla pro ubytování studentů, která jsou přesná a jsou pod kontrolou žadatelů-studentů. Každý žadatel kontroluje svoje bodová hodnocení použitím programu, který je snadno dostupný. Způsob a podávání žádostí je znám od začátku letního semestru (letošní viz. Opatření rektora ze dne 31. března 2004), možnost podávání žádostí od 15. dubna do 7. července. Na základě zkušeností předchozích let jsme letošní systém dopracovali tak, že studenti podávají žádost pomocí internetu a většině z nich odpadá jakékoliv posílání poštou nebo osobní doručení. Pokud student nechtěl doplnit žádost elektronicky, měl možnost písemné opravy v termínu určeném harmonogramem. Všechny informace vč. Zásad ubytování s harmonogramem byly vyvěšeny na webových stránkách a byly avízovány prostřednictvím studijních oddělení a vývěskami na jednotlivých kolejích. Pro pomoc při vyplňování žádostí byly zveřejněny na stejných stránkách návody Průvodce studentů: jak podávat žádost, jak podávat námitky a byla vytvořena internetová poradna. Za poslední roky došlo k podstatnému nárůstu počtu studentů, rychlejším tempem se navýšil i počet žádostí.

Námitkové řízení probíhalo v určených termínech komisionálně za účasti prorektorky UK, předsedy sociální komise, předsedy Gremia kolejních rad. Pozdní námitky se řeší postupně a individuální případy pohovorem s prorektorkou UK. Mimořádné kolo ubytování bylo uskutečněno pro posluchače nastupujících 1. ročníků, kteří svojí žádost mohli opravit nebo podat do 10. září. Pro všechny posluchače je pak v tomto období další kolo ubytování, kde předpokládáme postupné uvolnění několik set míst po studentech, kteří nenastoupili ke studiu.


Žádosti, které byly hodnoceny k 15.červenci

13 371*

Z nich bylo uspokojeno 81 % žadatelů

10 887

Zamítnuto z kapacitních důvodů

2445


*Dalších 909 žádostí bylo podáno nesprávně nebo s chybnými údaji, studenti mají možnost tyto údaje opravit.


Koleje jsou určeny pro ubytování studentů studujících v ČJ, studenty-samoplátce, zahraniční studenty v rámci programu Erasmus, lektory, hosty, vládní stipendisty, studenty-rodiče s dětmi a další (kapacity dle jednotlivých kategorií viz. tabulka v příloze, z těchto údajů je patrno, jak roste počet studentů mj. v rámci Erasmu). Zásady ubytování jsou jiné během akademického roku a jiné během letních měsíců.

Václav Hájek

tiskový mluvčí UK

Univerzita Karlova v Praze

e-mail: pr@cuni.cz

STATISTICKÉ ÚDAJE - UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE


Počet studentů – samoplátců

Rok 2000 – 866

Rok 2001 – 777

Rok 2002 – 740

Rok 2003 – 751

Počet studentů ve studijních programech

Rok 1998: Bc.-4344, Mgr.—27465, Ph.D.-3627 celkem: 35 436

Rok 1999: Bc.-4522, Mgr.—28315, Ph.D.-4732 celkem: 37 569

Rok 2000: Bc.-4488, Mgr.—28226, Ph.D.-4939 celkem: 37 653

Rok 2001: Bc.-4486, Mgr.—29253, Ph.D. -5396 celkem: 39 135

Rok 2002: Bc.-5257, Mgr.—30042, Ph.D. -5746 celkem: 41 045

Rok 2003: Bc.-7284, Mgr.—27142, Mgr. navazující-1838, Ph.D. -5211 celkem: 41 475


Počet přijíždějících a vyjíždějících studentů v rámci programu ERASMUS

Rok 1998: přijíždějící 51, vyjíždějící 162

Rok 1999: přijíždějící 108, vyjíždějící 240

Rok 2000: přijíždějící 195, vyjíždějící 483

Rok 2001: přijíždějící 235, vyjíždějící 638

Rok 2002: přijíždějící 338, vyjíždějící 806

Rok 2003: přijíždějící 623, vyjíždějící 1324
ROZDĚLENÍ KAPACITY PRO UBYTOVÁNÍ

NA KOLEJÍCH PRO ROK 2004-05


Stav ke dni 29. 9. 2004KOLEJ CELKEM LŮŽEK

Jednota

437

Arnošta z Pardubic

177

Petrská

74

Švehlova

744

Budeč

223

Na Větrníku

1652

Hvězda

1768

Kajetánka

1284

Komenského

258

Vokovice – FTVS

218

17. listopadu

1472

I. Olbrachta

91

Nová kolej

156

Houšťka

248

Jižní Město

1908

Areál Hostivař

948

Celkem Praha

11658

Bolevecká

375

Heyrovského

199

Šafránkův pavilon

130

Celkem Plzeň

704

Na Kotli

1270

Palachova

230

Celkem Hradec Králové

1500

Celkem KaM

13862


Řádná lůžka (kapacita pro studenty v českém jazyce) 11733

Studenti – rodiče s dětmi 152

Hosté Celkem Praha: 224

Celkem (Praha, Plzeň, Hradec Králové): 296

Samoplátci 756

Lektoři 177

Erasmus 496

Vládní stipendia 110

Kategorie - ostatní 142

Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám