Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 11. listopadu 2004

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 11. listopadu 2004

Přítomní členové předsednictva :

Hála, Hampl, Royt, Staša, Šůra, Vychytil


Hosté zasedání :

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Prof. Hampl přivítal přítomné členy předsednictva a hosty.

 2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 3. Podrobně se zabývalo možnou iniciativou AS UK v případu unesení studentky Miriam Jevíkové. Předsednictvo Doporučí AS UK prohlášením nebo dopisem podpořit výzvy děkana a Akademického senátu FF UK zaslané Václavu Klausovi, prezidentovi České republiky, Ivanovi Gašparovičovi, prezidentovi Slovenské republiky, Cyrilu Svobodovi, ministru zahraničních věcí ČR a Eduardu Kukanovi, ministru zahraničních věcí SR

 4. Pan rektor informoval o průběhu projednávání návrhu státního rozpočtu pro příští rok, výzkumných záměrů a výzkumných center. Byly vyhlášeny výsledky kategorie badatelská centra, UK je nositelem dvou vybraných center a spoluřešitelem několika dalších. Dále pan rektor informoval o senátním návrhu novely Vysokoškolského zákona.

 5. Na univerzitě Karlově se uskutečnilo společné zasedání předsednictev české a německé konference rektorů. Připravuje se další podobné setkání se zastoupením představitelů vysokých škol ze zemí bývalého rakousko-uherska. V současnosti pobíhají diskusní semináře studentů postgraduálního studia z Vídně, Mnichova a Univerzity Karlovy v oboru historie a politologie.

 6. Pan kvestor informoval o jednání Ekonomické komise AS UK, podrobněji informoval o návrhu Principu rozdělování státní neinvestiční dotace na UK pro rok 2005.

 7. Pan kancléř informoval o návrhu opatření rektora k provedení čl. 34 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy O vybírání úhrad za úkony od studentů. Dále informoval o návrhu tvorby cen při uvažovaném zavedení bezlimitního a bezobjednávkového systému stravování na menzách UK, o návrhu stanovení výše kolejného na části kolejného na koleji Švehlova a o návrhu kolejí a menz prodloužit provoz menzy na koleji 17. listopadu.

 8. Předsednictvo projednalo program příštího zasedání pléna AS UK.

 9. Předsednictvo pověřilo vedením příštího zasedání prof. Royta.

 10. Předsednictvo jmenovalo A. Šůru členem Hlavní volební komise.

 11. Předsednictvo se zabývalo otázkou volby náhradníka do Studentské komory Rady vysokých škol.

 12. Různé.

 13. Diskutovalo se o přípravě novely Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a novely vnitřního mzdového předpisu UK.

 14. Další zasedání předsednictva AS UK se koná 26. listopadu 2004.


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UKZapsal :

Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám