Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 15. srpna 2005

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK 15. srpna 2005, 16:00Členové předsednictva:

Hála, Jareš, Royt, Staša, Vychytil


Hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř

Oldřich Řeháček, předseda Sociální komise AS UK

Mgr. Ondřej Kuda


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Byl doručen návrh pro volbu kandidáta na rektora UK:

  Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

  Návrh podal: Akademický senát HTF UK.

 2. Předsednictvo dále projednalo:

  • Stížnost studentky Dany Durchanové na ubytování v kolejích UK. Postoupeno Sociální komisi UK.

  • Stížnost Jana Závodského na nevyhovující situaci ve Výcvikovém středisku pro studenty UK v Poříčí nad Sázavou, které by v době letních prázdnin mělo fungovat jako rekreační zařízení. Postoupeno vedení UK.

  • Stížnost Václava Vajskebra na výše cen fotografií a DVD záznamů z promoce. Postoupeno vedení UK.

  • Návrh studijního a zkušebního řádu LF UK HK byl. Postoupen Legislativní komisi AS UK a panu kancléřovi

 3. Předsednictvo AS UK projednalo záměr kompenzace nákladů za telefonování členů AS UK spojených se členstvím AS UK. Nárok na kompenzaci by měli mít pouze ti členové AS UK, kteří pracují v komisích AS UK. Žádost s daňovým dokladem (ne starším 14 dnů) by se podávala do sekretariátu AS UK a o žádosti by po předchozím vyjádření předsedy příslušné pracovní komise rozhodovalo Předsednictvo AS UK. Podobu kompenzace nákladů na telefonování členů AS UK projedná dále předsednictvo AS UK na příštím zasedání.

 4. Předsednictvo AS UK jmenovalo Mgr. Ondřeje Kudy na návrh Oldřicha Řeháčka, předsedy Sociální komise AS UK členem této komise.

 5. Předsednictvo AS UK vyslechlo zprávu o zasedání Sociální komise AS UK, která jednala o Ubytovacím systému. Komise popsala tři slabá místa v  systému a konstatovala, že jsou operativně řešena. Komise navrhla zveřejnění základních údajů o ubytování na jednotlivých kolejích do 22. srpna. Celkové údaje budou k dispozici koncem září.

 6. Pan Kancléř informoval o stavu registrace změny Stipendijního řádu UK Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 7. Předsednictvo AS UK zaslalo výzvu ministrovi vnitra k důkladnému vyšetření zásahu Policie ČR proti technoparty na Tachovsku a k postižení evidentních excesů.

 8. Příští zasedání předsednictva se bude konat 19. září 2005 v 17:00 na Sekretariátu AS UK.

prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., v.r.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám