Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 28. června 2006

Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK ze dne 28. června 2006


Přítomni členové předsednictva:

Josef Staša, Daniel Frynta, Lenka Phillipová, Tomáš Tvaroh, Marie DohalskáPřítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


  1. Předsednictvo AS UK jmenovalo Daniela Ferance (KTF) tajemníkem AS UK.

  2. Předsednictvo AS UK projednalo návrh Opatření rektora UK, kterým se vydává nový vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích UK, vzalo na vědomí stanovisko Sociální komise AS UK k návrhu Opatření rektora a vyjádřilo k tomuto návrhu kladné stanovisko.

  3. Předsednictvo AS UK projednalo návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 31. července 2003 o nájmu pozemku v katastrálním území Nové Město, Albertov 5, Jiřímu Černému, vzalo na vědomí stanovisko doc. Matouše (1.LF) předsedy ekonomické komise AS UK a vyjádřilo k návrhu kladné stanovisko.

  4. Předsednictvo AS UK od 8. srpna 2006 delegovalo Mgr. Jana Fonioka (MFF) do komise pro posuzování úlev na poplatcích za studium.

  5. Kancléř UK informoval o jednání Sociální komise AS UK k návrhu systému ubytovacích stipendií na UK pro akademický rok 2006/2007 (5-4-0). Vzhledem k výsledku jednání se vedení UK rozhodlo modifikovaný návrh znovu předložit Sociální komisi, a to i přes značný časový tlak v této věci.

  6. Předsednictvo AS UK se seznámilo s dopisem studentů oboru psychosociálních studií HTF ze dne 7. června 2006.

    Předsednictvo AS UK doporučuje, aby byly otázky reorganizace fakultních pracovišť, před přijetím definitivního rozhodnutí, zevrubně diskutovány v akademické obci fakulty.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK

Zapsal: Daniel Fearnc, tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám