Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 25. února 2005, dopoledne

Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK ze dne 7. října 2005, dopoledne

Přítomni členové:

Frynta, Hála, Jareš, Royt, Staša, Vychytil


Hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci AS UK:

    a. 

  Zápis ze zasedání Vědecké rady UK

    b. 

  Návrh změny Volebního a jednacího řádu Akademického senátu FF – postoupeno Legislativní komisi AS UK

    c. 

  Návrh změny Studijního a zkušebního řádu 2. LF – postoupeno Legislativní komisi AS UK

    d. 

  Návrh Jakuba Jareše prof. Anděla jako kandidáta pro volbu kandidáta na funkci rektora UK

    e. 

  Návrh Akademického senátu Právnické fakulty prof. Svačiny jako kandidáta pro volbu kandidáta na funkci rektora UK – po lhůtě

 2. Předsednictvo AS UK navrhlo upřesnění Pořadu jednání ASUK 7. října:

  • Vypustit bod 5. Vystoupení J. M. rektora UK

  • Bod 6. přečíslovat jako bod 5.

  • Vložit nový bod 6. Aktualizace Dlouhodobého záměru UK pro akademický rok 2005/2006

  • Dosavadní body 7. a 8. přečíslovat jako body 8. a 9.

  • Vložit nový bod 7. Opatření rektora

  • Dosavadní body 9. a 10. přečíslovat jako body 11. a 12.

  • Vložit nový body 10. Uvolnění prostředků z rezervy na celouniverzitní aktivity

  • Přejmenovat bod 11. Informace z RVŠ a komisí AS UK.

 3. Předsednictvo AS UK diskutovalo pravidla pro předvolební zasedání AS UK.

 4. Příští zasedání AS UK se bude konat odpoledne.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., v.r.

předseda AS UK


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám