Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 9. ledna 2006

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 9. ledna 2006

Přítomní členové:

Hála, Jareš, Frynta, Royt, Staša, Vychytil


Hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK
 1. Předsednictvo zkontrolovalo zápis ze zasedání předsednictva ze dne 15. prosince 2005.

  • Předsednictvo projednalo korespondenci senátu:

  • Stanoviska a pozměňovací návrhy k návrhu komplexní změny Volebního a jednacího řádu AS UK a stanovisko AS LF HK UK, které bylo doručeno po lhůtě.

   Předsednictvo konstatovalo, že senát neobdržel žádné odmítavé stanovisko.

  • Návrh delegáta v RVŠ na PF, FF a FSV.

  • Návrh na odvolání člena předsednictva.

 2. Předsednictvo projednalo a schválilo návrh pořadu jednání AS UK dne 20. ledna 2006.

  1. Zahájení, určení skrutátorů

  2. Kontrola zápisů ze zasedání AS UK 2. prosince 2005

  3. Vystoupení J.M. pana rektora UK

  4. Vystoupení členů kolegia rektora UK

  5. Komplexní změna Volebního a jednacího řádu AS UK

  6. Hlasování o odvolání člena předsednictva AS UK

  7. Delegace do Rady vysokých škol

  8. Zpráva o činnosti AS UK

  9. Vnitřní předpisy fakult

  10. Informace z komisí

  11. Informace z RVŠ

  12. Různé

 3. Předsednictvo konstatovalo, že neobdrželo odpovědi od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ani předsedy Výboru PSP pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ani předsedy Podvýboru PSP pro vědu a vysoké školy na dopisy zaslané 15. listopadu 2005. Předsednictvo na tuto skutečnost upozorní veřejnost prostřednictvím médií a obsah dopis zveřejní.

 4. Předsednictvo projednalo a schválilo návrh Zprávy o činnosti AS UK.

 5. Předsednictvo AS UK doporučilo návrh Časového plánu zasedání AS UK v letním semestru AS UK 3. února, 3. března a 21. dubna 2006.

 6. Příští zasedání předsednictva se bude konat 20. ledna 2006 v 9:00.prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UKzapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám