Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 20. ledna 2006, odpoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 20. ledna 2006, odpoledne


Přítomní členové:

Hála, Frynta, Jareš, Royt, Staša, Vychytil


Hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu:

  - Návrh na jmenování prorektorů UK

 2. Předsednictvo AS UK schválilo pořad jednání zasedání AS UK 3. února 2006:

  1. Zahájení, předání osvědčení novým členům AS UK a ustanovení skrutátorů

  2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 20. ledna 2006

  3. Volba předsedy AS UK

  4. Volba místopředsedy AS UK

  5. Volba dalších členů předsednictva AS UK

  6. Vystoupení J. M. pana rektora

  7. Představení kandidátů na funkce prorektorů UK

  8. Vyjádření k návrhu na jmenování prorektorů UK

  9. Ustanovení pracovních komisí AS UK

  10. Návrhy smluv

  11. Různé

 3. Předsednictvo AS UK rozhodlo o umožnění přístupu nově zvolených členů AS UK do uzavřených emailových konferencí a uzavřených stránek AS UK od 23. ledna 2006.

 4. Předsednictvo AS UK vyjádřilo poděkování všem členům kolegia rektora UK za spolupráci s AS UK.

 5. Příští zasedání se bude konat 3. února 2005, 9:00.

prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UKzapsal

Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám