Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 3. února 2006, dopoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK 3. února 2005, dopoledne

Přítomni členové předsednictva:

Hála, Frynta, Royt, Staša, Vychytil


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK
 1. Předsednictvo zkontrolovalo zápis z 20. ledna 2006, odpoledne

 2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu:

  • Usnesení Hlavní volební komise pro volby do AS UK

  • Pozvání na 1. zasedání Rady vysokých škol dne 9. února 2006

  • Rezignace prof. Vízka (2.LF) na členství v AS UK

  • Čerpání poštovného za leden

  • Návrh změny Řádu přijímacího řízení (doručený 2. února 2006)

  • Stanovisko o AS FF UK ke stížnostem na průběh voleb do AS FF UK

  • Stanovisko volební komise pro volby do AS FF UK ke stížnostem na průběh voleb do AS FF UK

  • Protokoly o průběhu voleb do AS FF UK

 3. Stanovisko o předsednictva AS UK ke stížnostem na průběh voleb do AS FF UK bude projednáno na zasedání předsednictva odpoledne.

 4. Pan kancléř informoval, že stávající prorektoři předložili J.M. panu rektorovi prof. Wilhelmovi rezignace na funkce prorektorů k 6. únoru 2006, o této skutečnosti bude plénum senátu informovat J.M. pan rektor prof. Hampl.

 5. Příští zasedání předsednictva se bude konat 3. února 2006 odpoledne.

prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám