Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 17. března 2006

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 17. března 2006

Přítomní členové předsedictva:

Dohalská, Frynta, Hála, Philippová, Staša, Tvaroh


Přítomní hosté:

Dr. Tomáš Jelínek - kancléř UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci AS UK. Bylo doručeno:

  • Důvodová zpráva k usnesení AS FF UK, které odmítá výzvu AS UK k opakování voleb do AS FF UK. Předsednictvo se bude otázou opakování voleb do AS FF UK bude zabívat na svém příštím zasedání, kam budou přizvání zástupci AS FF UK.

 2. Předsednictvo AS UK projednalo upřesnění programu zasedání AS UK.

  Pan kancléř požádal o předsednictvo, aby byl bod "8. Schválení návrhu J.M. pana rektora UK na odvolání členů stávající Vědecké rady UK a na jmenování nových řádných členů Vědecké rady UK" před body 6. a 7.

 3. Předsednictvo AS UK projednalo podnět prof. Royta, aby se AS UK vyjádřil k incidentu, ke kterému došlo 5. února 2006 v pořadu ČT Otázky Václava Moravce, kde ministr kulutry Vítězslav Jandák osočil člena akademické obce UK a prorektora UK prof. Horynu. Prof. Royt navrhl, aby AS UK přijal usnesení:

  K nepsaným povinnostem akademické obce Univerzity Karlovy patří zastat se svých členů, je-li neprávem zpochybňována jejich odborná a morální způsobilost. K takovému neoprávněnému a nespravedlivému osočení došlo dne 5.2.2006 ve vysílání pořadu ČT 1 Otázky Václava Moravce. Ministr kultury České republiky pan Mgr. Vítězslav Jandák účelovým a nepřiměřeným způsobem reagoval na kritiku personální politiky a koncepci památkové péče vyslovenou členem naší akademické obce, toho času prorektorem Univerzity Karlovy a dlouholetým ředitelem Ústavu pro dějiny umění prof. PhDr. Mojmírem Horynou, který je mezinárodně uznávanou autoritou ve svém oboru. Zpochybnil přitom jeho vysokou odbornou a morální úroveň, kterou prof. Mojmír Horyna již mnohokrát osvědčil při záchraně národního kulturního dědictví.

  Akademický senát  UK podporuje názor studentů UK vyjádřený v dopisu zveřejněném v Lidových novinách ze dne 11. 2. 2006 a společně s nimi nesouhlasí s uvedeným jednáním pana ministra.

  Akademický senát UK s podporou vedení Univerzity Karlovy, včetně jejího rektora prof. Václava Hampla, žádá ministra kultury České republiky pana Mgr. Vítězslava Jandáka, aby své jednání akademické obci UK, reprezentované senátem UK, vysvětlil a prof. Mojmíru Horynovi se veřejně omluvil.

  Předsedictvo AS UK tento podnět vzalo na vědomi a navrhlo, aby byl projednán v bodu Různé.

 4. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 10. dubna 2006, v 17:30.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UKzapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám