Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 21. dubna 2006, dopoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 21. dubna 2006, dopoledne

Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Josef Staša, Daniel Frynta, Lenka Phillipová, Tomáš Tvaroh, Marie Dohalská


Přítomni hosté:

Dr. Tomáš Jelínek - kancléř UK  1. Předsedictvo AS UK projednalo korespondenci. Doručeno bylo:

    • Návrhy změny Statutu FF UK a Volebního a jednacího řádu AS FF UK.

  2. Předsednictvo AS UK vyhlásilo volby do AS UK na fakultách, které jsou pro účely voleb do AS UK podle Přílohy č. 3 Statutu UK zařazeny do I. části a na součástech UK. Předsednictvo AS UK pověřilo Daniela Ferance, tajemník AS UK, aby o této skutečnosti fakulty a oučásti UK informoval a rovněž i HVK.

  3. Předsednictvo AS UK projednalo upřesnění programu zasedání AS UK, navrhuje v bodu 5. Vnitřní předpisy UKprojednat i vnitřní předpisy fakult.

  4. Přístí zasedání předsednictva AS UK se bude konat odpoledne.

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UK

Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám