Erasmus+


Erasmus+ zastřešuje všechny současné unijní systémy financování v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže: program celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Youth in Action a pět programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a Program pro spolupráci s průmyslovými zeměmi). Nově také zavádí podporu sportu. Integrovaný program žadatelům zpřehlední jednotlivé možnosti financování. Rozpočet byl na období 2014–2020 schválen ve výši 14,7 miliardy EUR.


Obecným cílem programu Erasmus+ v oblasti meziuniverzitní spolupráce je podpořit kvalitu evropského i celosvětového vysokoškolského vzdělávání formou strukturované spolupráce vysokých škol, přispět zvýšenou přenositelností kvalifikací na všech stupních k rozšíření a ke zlepšení profesních vyhlídek mladých lidí, jakož i podpořit mezikulturní porozumění, dostupnost vzdělání a posílení kvality vzdělávacích systémů prostřednictvím spolupráce s partnerskými zeměmi v souladu s cíli vnější politiky EU. UK v tomto rámci dlouhodobě a iniciativně spolupracuje s řadou zahraničních partnerských institucí.


Podrobnosti o Klíčové akci 1 – Mobilita studentů a pracovníků programu Erasmus + lze nalézt na webových stránkách Odboru zahraničních vztahů: mobilita studentů.


Pod hlavičkou programu Erasmus+ dále pokračují, a to ve zdokonalené podobě, některé aktivity programu Erasmus Mundus. Aktivita 1 programu Erasmus Mundus byla nahrazena Klíčovou akcí 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees programu Erasmus+. Meziuniverzitní studium podporují i ostatní aktivity Erasmus+ týkající se vysokoškolského vzdělávání.


Program Erasmus+ byl založen Nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady č. 1288/2013 z 11. prosince 2013.


Úplný přehled aktivit podporovaných programem Erasmus+ lze nalézt v programovém průvodci (Erasmus+ Programme Guide).


Další informace lze získat na stránkách NAEP a v lokalizovaném buletinu Erasmus+.


Metodickou pomocí a koordinací celé problematiky společných studijních programů se zahraničním partnerem je na UK pověřen RNDr. Jan Placht z Odboru pro studium a záležitosti studentů. S jakýmkoliv dotazem, konzultací či názorem je možné se na něj kdykoliv obracet.

Poslední změna: 22. leden 2018 00:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám