Coimbra Group

Uskupení Coimbra Group vzniklo roku 1985 a formálně bylo ustanoveno podepsáním charty o dva roky později. Síť je otevřena jen tradičním a nejstarším institucím napříč evropským prostorem. Smyslem spolupráce je pak všeobecná informovanost o zásadních evropských tématech a sdílení dobré praxe napříč předními oblastmi vysokých škol jako je věda, výuka, internacionalizace aj. 

 


Organizační uspořádání

Orgány asociace jsou Executive Board (desetičlenný a pravidelně volený), který má svého předsedu (chair) a místopředsedu (vice-chair), Rectors Advisory Group (sedmičlenná skupina složená z aktivních rektorů členských univerzit), Generální shromáždění a konečně jednotlivé pracovní skupiny (Working Groups), které se dělí podle svého zaměření do třech velkých skupin, kterými je věda, výuka a vnější vztahy. Administrativní součástí uskupení je tzv. Coimbra Group Office.


Arenbergova cena

Jedná se o prestižní finanční odměnu pro absolventy magisterského studia, kteří během studia absolvovali Erasmus pobyt na jedné z členských univerzit v rámci Coimbra Group uskupení. Zájemci musejí prezentovat, jakým způsobem jim Erasmus pobyt na partnerské instituci pomohl k sepsání jejich diplomové práce. Univerzita Karlova ze všech zájemců vybírá tři nejlepší, kteří se ucházejí o první cenu, a to finanční odměnu ve výši 5000 €.


3-Minute Thesis (3MT)

3MT je soutěž, která probíhá během výroční konference Coimbry. Doktorandi UK mají možnost natočit video, kde během tří minut musí odprezentovat téma své dizertační práce. UK může do soutěže nominovat pouze jednoho kandidáta. Vítěz obdrží finanční odměnu.  Scholarship programmes

Speciální stipendijní program je zacílený na tři konkrétní oblasti:  


1) Latinská Amerika,

2) Sub-saharská Afrika,

3) sousední státy EU. 


UK může nabídnout stipendia pro akademické pracovníky univerzit ze zmíněných regionů. Stipendijní nabídka může být zacílena na jakoukoliv domácí fakultu UK. Výši stipendia a počet stipendijních míst určuje domácí instituce, která si také podobně stanoví, jakým způsobem může být dané stipendium využito. Coimbra Group následně slouží jako propagační nástroj do zemí ze zmíněných regionů a zároveň i jako první instance, která zúží výběr zájemců podle kritérií požadovaných domácí institucí.


Kontakt

Mgr. Vratislav Kozák

Odbor zahraničních vztahů

Rektorát Univerzity Karlovy

Tel.: 224 491 301


Poslední změna: 4. srpen 2023 10:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám