EUF

European University Foundation (EUF) se sídlem v Bruselu je uskupení předních státních univerzit, které spojuje myšlenka akademické excelence. Více než deset let působí členské univerzity přímo na Evropskou komisi a její orgány v rámci těch nejzásadnějších otázek spojených s internacionalizací, mobilitou, studentským duševním zdravím apod. V rámci EUF vzniká ročně mnoho projektů na přední témata související s prioritami programu Erasmus+ a klíčovými tématy daného období.   Organizační uspořádání

Ústředním orgánem EUF je Steering Committee, která má tři členy - prezidenta a dva zástupce. Poradním orgánem je Council of Rectors, který se setkává jednou ročně v rámci tzv. výročních setkání. V rámci General Assembly se pak potvrzují členové Steering Commiitee a jeden výkonný manažer, který řídí administrativní chod uskupení.  


EUF Coordinators

Jedná se o pracovní skupinu, do které členské univerzity nominují svoje zástupce ze svých zahraničních odborů a kanceláří, zpravidla vedoucí ZO, případně o institucionální koordinátory programu Erasmus+. Pracovní skupina se potkává několikrát ročně k řešení zásadních otázek pro mobilitu studentů i zaměstnanců.  Knowledge Exchange Community

Aktivita je založená čistě na sdílení dobré praxe. EUF vždy vybere několik stěžejních témat a v případě dostatečného zájmu členských institucí připraví speciální setkání těchto KEC. Každý KEC se věnuje pouze jednomu ústřednímu tématu. Jednotlivá setkání probíhají online a na každém setkání dvě až tři univerzity prezentují svoji dobrou praxi v rámci zvoleného tématu a následně probíhá interaktivní diskuse.


Project Management Community

EUF připravuje pravidelné webináře pro projektové manažery a koordinátory Erasmus+ KA2 a KA3 projektů. Na těchto setkáních se řeší jednotlivé aspekty přípravy projektu jako je zvolení tématu, struktura jednotlivých WP, rozpočet a diseminace.  


EWP Business Owners Forum

Na setkání zástupců členských univerzit s přednámi dodavateli IT komponentů Erasmus without Paper dochází ke sdílení informací, zpětné vazbě na připravované změny a inovace a zároveň se jednání často účastní i zástupce Evropské komise.


Poslední změna: 2. únor 2023 17:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám