Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 7. listopadu 2006

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 7. listopadu 2006

Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Josef Staša, Tomáš Tvaroh, Marie Dohalská


Přítomní hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc, J.M. pan rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu:

  • Návrh Dr. Staši, předsedy Legislativní komise AS UK, na jmenování Ivana Houfka extramulárním členem Legislativní komise AS UK,

  • Žádost Davida Majora o jmenování členem Zahraniční komise AS UK,

  • Rezignace Martina Žáka (3.LF) na členství AS UK,

  • Dotaz Terezy Ponikelské na vytváření Pravidel pro přiznávání stipendií na fakultě,

  • Informaci Dr. Bojara o wifi,

  • Návrh vnitřních předpisů MFF, postoupeno Legislativní komisi a

  • Dopis Holetona

 2. Předsednictvo AS UK jmenovalo Davida Majora členem Zahraniční komise AS UK a Ivana Houfka extramulárním členem Legislativní komise AS UK.

 3. Předseda AS UK vyzval Hlavní volební komisi, aby povolala náhradníka na uprázdněné místo člena senátu za 3.LF.

 4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace vedení univerzity:

  • J.M. pan rektora informoval o stavu na HTF a na 2.LF

  • Pan kancléř informoval o návrhu organizační změny, splynutí Evropského informačního Střediska a Ústřední knihovny.

 5. Předsednictvo AS UK projednalo Zprávu o své činnosti v době letních prázdnin.

 6. Příští zasedání Předsednictva AS UK se uskuteční 20. listopadu 2006 v 17:30 na sekretariátu AS UK.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

Předseda AS UKZapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám