Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 20. listopadu 2006

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 20. listopadu 2006

Přítomni členové předsednictva:

Daniel Frynta, Jan Hála, Josef Staša, Tomáš Tvaroh


Přítomní hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc, J.M. pan rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK
 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu:

  • J.M. pan rektor informoval o stavu na HTF a na 2.LF

  • Pan kvestor informoval o Návrhu Principu rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2007 a komentoval předkládané návrhy smluv

  • Pan kancléř informoval o konci funkčního období Dozorčí rady GA UK a upozornil, že Akademický senát by měl delegovat svého zástupce do tohoto orgánu.

 2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace vedení univerzity:

 3. Předsednictvo AS UK vyhlásilo doplňovací volby do Akademického senátu na Právnické fakultě.

 4. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu zasedání Akademického senátu dne 1. prosince 2006:

  1. Zahájení, určení skrutátorů, předání osvědčení novým členům AS UK

  2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 13. října 2006

  3. Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  4. Organizační změna

  5. Vnitřní předpisy univerzity

  6. Vnitřní předpisy fakult

  7. Principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2007

  8. Návrhy smluv

  9. Delegace zástupce senátu do Dozorčí rady GA UK

  10. Informace z komisí AS UK

  11. Informace z RVŠ

  12. Různé

 5. Příští zasedání Předsednictva AS UK se uskuteční 1. prosince 2006 v 9:00 na sekretariátu AS UK.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

Předseda AS UKZapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám