Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 1. prosince 2006, dopoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 1. prosince 2006

Přítomni členové předsednictva:

Marie Dohaleká, Daniel Frynta, Jan Hála, Lenka Philippová, Josef Staša, Tomáš Tvaroh


Přítomní hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu:

  • Petice studentů PF. Studenti vznesli požadavek, aby předseda AS UK předal petici J.M. panu rektorovi.

  • Oznámení mgr. Petra Breziny o ukončení studia na FHS a zániku mandátu člena senátu.

  • Návrh Oldřicha Řeháčka předsedy Sociální komise na jmenování mgr. Petra Breziny extramulárním členem komise.

  • Návrh dr. Josefa Staši, předsedy Legislativní komise , na jmenování mgr. Petra Breziny extramulárním členem komise.

  • Protokol o výsledku doplňovacích voleb do AS K na MFF.

  • Zápis ze zasedání Vědecké rady UK ze dne 20. října 2006.

  • Dopis předsedy AS HTF k petici studentů této fakulty.

  • Modifikace návrhu Pravidel podpory zájmové činosti studentů na UK předkladatelem.

  • Pozměňovací návrhy k Pravidlům podpory zájmové činnosti studentů na UK dr. Josefa Staši, Oldřicha Řeháčka, Jakuba Jareše, Sociální komise.

  • Stanoviska FF, MFF, 1.LF a HTF k návrhu Praviel zájmové činosti studentů na UK.

 2. Předsednictvo AS UK jmenovalo mgr. Petra Brezinu extramulárním členem Sociální i legislativní komise AS UK.

 3. Předsednictvo AS UK jmenovalo Tomáše Tvaroha členem Hlavní volební komise AS UK.

 4. Předsednictvo AS UK navrhlo RNDr. Daniela Fryntu na kandidáta pro volbu zástupce AS UK v Dozorčí radě GA UK.

 5. Předsednictvo AS UK vyslechlo informaci dr. Tomáše Jelínka, kancléře UK, o projednávání novely vysokoškolského zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a navrhlo změnu programu zasedání senátu vložením nového bodu 3a. „Informace o novele Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách“.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

Předseda AS UKZapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám