Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 12. února 2007

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 12. února 2007

Přítomni členové předsednictva:

Marie Dohalská, Jan Hála, Josef Staša, Tomáš Tvaroh


Přítomní hosté:

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu.

 2. Předsednictvo AS UK projednalo a schválilo návrh programu zasedání AS UK 23. února 2007:

  1. Zahájení, určení skrutátorů, předání osvědčení novým členům AS UK

  2. Schválení programu

  3. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK dne 26. ledna 2007

  4. Informace o činnosti Předsednictva AS UK v době od posledního zasedání AS UK

  5. Informace o činnosti pracovních komisí AS UK

  6. Volba předsedy AS UK

  7. Volba místopředsedy AS UK

  8. Volba dalších členů předsednictva AS UK

  9. Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  10. Informace z RVŠ

  11. Různé

  12. Ustanovování pracovních komisí

 3. Předsednictvo AS UK projednalo podnět Akademického senátu Přírodovědecké fakulty na prověření rozhodnutí Hlavní volební komise o neplatnosti voleb do Akademického senátu na Přírodovědecké fakultě a přijalo usnesení:

  Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze obdrželo dne 1. února 2007 dopis Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 31. ledna 2007, ve kterém předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze žádáte o přezkoumání stanoviska Hlavní volební komise o neplatnosti voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 24. ledna 2007.

  Předsednictvo AS UK lituje, že nemůže vyhovět požadavku Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Hlavní volení komise je nezávislý orgán a předsednictvu AS UK nepřísluší přezkoumávat její usnesení. Vzhledem k naléhavosti Vašeho dopisu, se předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze rozhodlo seznámit s jeho obsahem členy AS UK.

 4. Předsednictvo A UK jmenovalo prof. Jana Kuklíka (FF) a mgr. Petra Brezinu (PF) členy Hlavní volební komise pro volby do AS UK.

 5. Další zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 23. února 2007 v 9:00 na sekretariátu AS UK.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

Předseda AS UKZapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám