Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 25. května 2007

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK zde dne 25. května 2007

Přítomni členové předsednictva:

Marie Dohalská, Jan Hála, Marek Hilšer, Jakub Jeřábek, Lenka Philippová, Josef Staša;


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci doručenou AS UK:

  • Návrh Pravidel pro organizaci studia na LF P

  • Návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady 2.LF

  • Návrh změny Volebního a jednacího řádu AS, Pravidla pro přiznávání stipendií na FF

  • Změna Statutu FSV

  • Žádost bc. Jána Říhy na kompenzaci nákladů spojených s výkonem funkce delegáta Univerzity Karlovy ve Studentské komoře Rady vysokých škol

 2. Předsednictvo AS UK schválilo předání dobíjecích kupónů T-Mobile bc. Janu Říhovi, v celkové výši 1200 Kč, jako kompenzaci nákladů spojených s výkonem funkce delegáta UK v SK RVŠ.

 3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci dr. Josefa Staši o záměru Legislativní komise uskutečnit depuraci vnitřních předpisů fakult.

 4. Předsednictvo AS UK sestavilo Časový plán zasedání AS UK v zimním semestru akademického roku 2007/2008: 12. října, 30. listopadu 2007 a 25. ledna 2008.

 5. Příští zasedání předsednictva AS UK se uskuteční dne 27. června 2007, v 16:30. Místo upřesní tajemník AS UK prostřednictvím emailové konference
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám