Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 26. června 2007

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 27. června 2007

Přítomni členové předsednictva:

Marie Dohalská, Jan Hála, Marek Hilšer, Jakub Jeřábek, Lenka Philippová;


Omluveni členové předsednictva:

Josef Staša;


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


  1. Předsednictvo AS UK projednalo a vyjádřilo podporu Prohlášení Rady vysokých škol k návrhu rozpočtu na rok 2008 ze dne 21. června 2007.

  2. Předsednictvo AS UK projednalo a vzalo na vědomí zápis ze zasedání Vědecké rady UK ze dne 31. května 2007.

  3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí prohlášení Marka Hilšera ze dne 18. června 2007, že hodlá nadále zůstat náhradníkem pro členství v AS UK, doručené 20. června 2007, v souvislosti s ukončením magisterského studijního programu a vyložilo, že čl. 7 odst. 10 poslední věta Statutu Univerzity Karlovy: „Členové předsednictva setrvávají v této funkci i po skončení funkčního období člena senátu, a to do zvolení nového předsedy" se vztahuje i na tento případ.

  4. Předsednictvo AS UK projednalo dopis Mgr. Martina Mejstříka ve věci profesorského řízení paní doc. Gladkové.

  5. Předsednictvo AS UK projednalo a seznámilo se s dopisem doc. Miloše Koděšky z PedF ze dne 11. června.

  6. Předsednictvo AS UK projednalo a na základě doporučení Ekonomické komise AS UK vyjádřilo svůj souhlas s návrhem dohody o změně smlouvy s Mgr. Ing. Petrem Schromem o pronájmu prostor v objektu koleje Hvězda.

  7. Předsednictvo AS UK vyslechlo informaci dr. Tomáše Jelínka o registraci vnitřních předpisů univerzity schválených senátem. Dále pan kancléř kriticky informoval o výchozích tezích Bílé knihy terciárního vzdělávání, které vypracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

  8. Příští zasedání předsednictva AS UK se uskuteční 3. září 2007 v 17:30 (tajemník upřesní zda se bude konat), a 1. 10. 2007 v 17:30, na sekretariátu AS UK.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám