Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 3. září 2007

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 3. září 2007

Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Jakub Jeřábek, Lenka Philippová, Josef Staša;


Omluveni členové předsednictva:

Marie Dohalská, Marek Hilšer;


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J.M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo došlou poštu senátu:

  • Výzvu generálního ředitele Národní knihovny Mgr. Vlastimila Ježka k účasti předsedy AS UK nebo zástupce senátu v komisi pro revitalizaci Klementina.

  • Prohlášení Rady vysokých škol k přípravě rozpočtu ČR

  • Reakci univerzity na článek v Hospodářských novinách o poskytování stipendií studentům zapojeným v Erasmu

  • Žádost bc. Jána Říhy na kompenzaci nákladů spojených s výkonem funkce delegáta univerzity v Radě vysokých škol

  • Žádost Jakuba Jeřábka na kompenzaci nákladů spojených s výkonem funkce člena senátu

 2. Předsednictvo AS UK vyslechlo informace o činnosti vedení univerzity.

 3. J.M. pan rektor informoval o jednání s generálním ředitelem Národní knihovny Mgr. Vlastimilem Ježkem o možnostech využití Klementina pro UK.

 4. Dále pan rektor informoval o přípravě rozpočtu MŠMT na rok 2008, o osudu přípravy společné vyhlášky MŠMT a Ministerstva financí o využívání finančních prostředků na vysokých školách.

 5. Pan rektor dále stručně informoval o přípravě a připomínkování Bílé knihy terciárního vzdělávání.

 6. Předsednictvo AS UK vyslechlo informaci vedení UK o potřebě urychleného převodu pozemků pro kampus v Hradci Králové. Po zevrubné diskusi přijalo na základě svého prázdninového zmocnění toto usnesení:

  Předsednictvo AS UK vyjádřilo souhlasné stanovisko s nabytím pozemku pro kampus v Hradci Králové bezúplatným převodem od Pozemkového fondu ČR.

 7. Předsednictvo AS UK projednalo odpověď na výzvu generálního ředitele Národní knihovny, která je přílohou tohoto zápisu.

 8. Předsednictvo AS UK diskutovalo o potřebě etického kodexu pro UK.

 9. Předsednictvo AS UK schválilo žádosti a pověřilo tajemníka AS UK k poskytnutí kompenzace bc. Jánu Říhovi a Jakubu Jeřábkovi.

 10. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat v úterý 2. 10. od 17:00
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám