Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 30. listopadu 2007

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 30. listopadu 2007, dopoledne

Přítomní členové předsednictva:

Marie Dohalská, Jan Hála, Marek Hilšer, Jakub Jeřábek, Josef Staša;


Přítomní hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK;


  1. Předsednictvo AS K jmenovalo Mgr. Petra Brezinu členem HVK.

  2. Předsednictvo AS UK na základě žádosti J. M. pana rektora UK upřesnilo termín lednového zasedání AS UK na 18. ledna 2008.


Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKZápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 30. listopadu 2007, odpoledne

Přítomní členové předsednictva:

Marie Dohalská, Jan Hála, Marek Hilšer, Jakub Jeřábek, Josef Staša;


Přítomní hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK;  1. Předsednictvo AS UK vyzývá předsedy pracovních komisí AS UK, aby v dostatečném předstihu informovali příslušné členy vedení UK o termínech a místech konání zasedání komisí.

  2. Příští zasedání předsednictva AS UK se uskuteční dne. 7. ledna 2008 v 17:30 na sekretariátu AS UK.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám