Univerzita Karlova slaví 660 letUNIVERZITA KARLOVA SLAVÍ 660 LET


27. března 2008


Mediálním partnerem oslav 660.výročí založení UK je Český rozhlas.


Univerzita Karlova slaví letos významné jubileum - 660 let od svého založení. Při této příležitosti připravila Univerzita nejen pro své studenty a zaměstnance, ale i pro širokou veřejnost řadu zajímavých akcí - výstavy, konference, koncerty nebo jarní Sportovní hry.


Na 5. a 6. dubna jsou připraveny Dny otevřených dveří v Karolinu, během nichž má po pěti letech široká veřejnost opět jedinečnou možnost prohlédnout si unikátní budovu Karolina. Po oba víkendové dny si všichni, kteří zavítají do hlavního sídla univerzity, budou moci zdarma od 10:00 hod. do 16:00 hod. prohlédnout prostory této významné historické památky. K vidění bude například i jedna z nejstarších dochovaných románských studní v Praze. Přítomni zde budou také pracovníci Ústavu dějin UK a Archivu UK, kteří zodpoví otázky týkající se jak bohaté historie Univerzity, tak i současnosti. Vstup bude ze Železné ulice č. 9 a přednost mají občané s TZP, část prohlídkové trasy je přístupná bezbariérově.


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy, k akci dodává: „Dny otevřených dveří jsou pro nás příležitostí ukázat krásné prostory naší univerzity, které jsou veřejnosti běžně nedostupné. Tyto dny jsou však jen jednou z mnoha akcí pořádaných v rámci oslav našeho výročí. Klíčovým dnem je pro nás pondělí 7. dubna, kdy se koná slavnostní shromáždění akademické obce Univerzity Karlovy. To bude výjimečné tím, že na něm budou předány čtyřem významným osobnostem čestné tituly doktor honoris causa. Ve dnech 7. a 8. dubna bude Karolinum hostit také zasedání Rady Konsorcia EuropaEUM s deseti zástupci nejprestižnějších evropských univerzit.“


Další akcí konanou v dubnu v souvislosti s oslavami založení Univerzity Karlovy bude koncert Ústavu hudební vědy pořádaný v Českém muzeu hudby či mezinárodní odborná konference zaměřená na historii a současný stav univerzit. Pro studenty jsou organizovány mj. jarní Sportovní hry UK.


Z květnových akcí bychom Vás rádi pozvali na výstavu Nejlepší fotografie přírody nebo na rektorský sportovní den, který proběhne v polovině května.Významné jubileum oslaví i jednotlivé fakulty UK, které při této příležitosti připravily mj. několik konferencí. Jmenovitě např. „Praha a velká kulturní centra střední Evropy v době Lucemburské (1310 – 1347“, kterou organizují Filozofická fakulta spolu s Katolickou teologickou fakultou či mezinárodní studentská vědecká konference na Fakultě tělesné výchovy a sportu s názvem „Věda v pohybu – pohyb ve vědě“.


Více informací najdete v příloze této tiskové zprávy.


Pro další informace prosím kontaktujte:

Mgr. Václav Hájek      

Mgr. Klára Hamanová

Tiskový mluvčí UK    

Odbor vnějších vztahů RUK

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5

116 36 Praha 1

tel: +420 224 491 248

e-mail:

  Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám