Mezinárodní konference Nové jevy v právu na počátku 21. století


Tisková zpráva


Mezinárodní konference Nové jevy v právu na počátku 21. století

U příležitosti 660. výročí založení Univerzity Karlovy  pořádá Právnická fakulta UK ve dnech 17. a 18. dubna 2008 v rámci svého výzkumného záměru Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí pod záštitou rektora Univerzity Karlovy mezinárodní konferenci Nové jevy v právu na počátku 21. století.


Kdy:    17.-18. dubna 2008


Kde:    Karolinum (Praha 1, Ovocný trh 3/5)


Dne 17. dubna 2008 v 16.00 hod. zahájí ve Velké aule Karolina rektor Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. slavnostní  zasedání Vědecké  rady a  Akademického senátu Právnické fakulty UK.


Dále vystoupí: předseda Ústavního soudu ČR JUDr. Pavel Rychetský, předseda Senátu  Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslav Vlček, předseda vlády ČR Ing. Mirek Topolánek, ministr spravedlnosti ČR JUDr. Jiří Pospíšil, ministr, předseda Legislativní rady vlády ČR JUDr. Cyril Svoboda, guvernér České národní banky Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.a prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. František Dohnal. V závěru provede shrnutí vystoupení děkan Právnické fakulty UK Prof. JUDr. Aleš Gerloch CSc.


Setkání se zástupci médií se uskuteční ve čtvrtek 17. dubna 2008 od 14.45 do 15.15 hod.  v Malé aule Karolina (Ovocný trh 3/5, Praha 1). K dispozici bude děkan Právnické fakulty Prof. Gerloch. Na setkání bude rovněž představena reprezentační publikace o Právnické   fakultě, která byla připravena k 660. výročí založení Univerzity Karlovy autorským kolektivem pracovníků fakulty pod vedením Prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc.


V pátek 18. dubna bude od 9.00 do 17.00 hodin probíhat  v prostorách Karolina jednání 4 paralelních panelů.

Referáty přednesou představitelé řešitelských kolektivů výzkumného záměru Právnické fakulty. Tlumočení zajištěno, jednacím jazykem čeština a angličtina.Panel 1 – téma „Historické impulsy rozvoje práva“

(Císařský sál Karolina)

Předseda: Prof. JUDr. Dr.h.c. Karel Malý, DrSc.

Zahraniční vystupující: Prof.dr. Andrzej  Dziadzio, Univerzita KrakovPanel 2 – téma „ Právně filozofické a ústavní impulsy rozvoje práva“

(Vlastenecký sál Karolina)

Předseda: Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Zahraniční vystupující: JUDr. Eduard Barány, DrSc., emeritní místopředseda Ústavního soudu SR, Ústav státu a práva SAVPanel 3 – téma  „Europeizace a internacionalizace veřejného práva“

(Malá aula Karolina)

Předseda: Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Zahraniční vystupující: Prof.Claude Blumann, Univerzita Paříž IIPanel 4 – téma „ Europeizace a internacionalizace soukromého práva“

(zasedací síň v 2. patře Karolina)

Předsedkyně: Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc.

Zahraniční vystupující: Prof. dr.dr.h.c. Marian Paschke, Univerzita HamburgZávěrečné shrnutí panelů provede v pátek 18. dubna 2008 v 17.00 hodin ve Vlasteneckém sále Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.  Závěrečné slovo na konferenci pronese děkan Právnické fakulty Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.Děkujeme srdečně za váš zájem o tuto mimořádnou akci.


Pro další informace prosím kontaktujte:

Mgr. Václav Hájek      

Mgr. Klára Hamanová

Tiskový mluvčí UK    

Odbor vnějších vztahů RUK

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5

116 36 Praha 1

tel: +420 224 491 248

e-mail:

  Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám