Usnesení Vědecké rady Univerzity Karlovy ze dne 29. května 2008

Usnesení Vědecké rady Univerzity Karlovy ze dne 29. května 2008


Vědecká rada Univerzity Karlovy reflektuje potřebu změny současného uspořádání fakultních nemocnic. Tato změna by měla proběhnout formou transformace do osvědčené podoby veřejnoprávních institucí.


Vědecká rada vyslovuje politování nad skutečností, že Ministerstvo zdravotnictví navzdory všem věcným argumentům stále pokračuje v přípravě zákona, podle kterého by se stávající fakultní nemocnice měly stát akciovými společnostmi s minoritním postavením univerzit.


V situaci, kdy sami představitelé Ministerstva zdravotnictví začínají přiznávat oprávněnost některých výhrad vůči tomuto modelu (např. nemožnost zákonem garantovat tzv. „princip neprivatizace“ nebo nemožnost zajistit univerzitám jakékoliv rozhodovací kompetence v klinické výuce, vědě a výzkumu), by jediný odpovědný postup spočíval v revokaci vládního usnesení, kterým byl věcný záměr zákona schválen.


S krajním znepokojením Vědecká rada vnímá informace o záměru Ministerstva zdravotnictví převést usnesením vlády fakultní nemocnice na standardní akciové společnosti před případným schválením zákona o univerzitních nemocnicích. Tento krok by popřel elementární zásady demokratického právního státu. Znamenal by ztrátu potřebného právního rámce pro spolupráci mezi univerzitou a fakultní nemocnicí, ohrožení akreditací a tím až znemožnění výuky studentů lékařských a farmaceutické fakulty.


V kombinaci s tím, že podle aktuálních návrhů Ministerstva zdravotnictví přeměna těchto akciových společností na univerzitní nemocnice obsahuje zásadní problémy a nehledě na to, že zákon o univerzitních nemocnicích nemusí být schválen vůbec, představují záměry Ministerstva zdravotnictví bezprecedentní ohrožení budoucnosti celého zdravotnického systému v České republice.


Vědecká rada naléhavě vyzývá předsedu vlády, ministra školství, mládeže a tělovýchovy a celou vládu  České republiky, aby tento vývoj nedopustili.


Vědecká rada Univerzity Karlovy v tomto smyslu vyjadřuje podporu stanoviskům rektora UK, Akademického senátu UK a děkanů lékařských a farmaceutické fakulty.


Poznámka:
Informace o Vědecké radě UK naleznete zde:
 http://www.cuni.cz/UK-128.html


Za správnost:
Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK


Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze


tel:              +420 224 491 248       


e-mail:  pr@cuni.cz
Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám