Vznik studentské iniciativy k transformaci fakultních nemocnic (Tisková zpráva)

Vznik studentské iniciativy k transformaci fakultních nemocnic (Tisková zpráva)

8. května, Praha


Studenti lékařských a farmaceutické fakulty jsou znepokojeni postupem Vlády ČR při transformaci fakultních nemocnic na univerzitní. V uplynulém týdnu vznikla studentská iniciativa, jejímž cílem je upozornit širší veřejnost na připravované změny a možné negativní dopady na zdravotnictví a kvalitu zdravotní péče.


Iniciativa vznikla z podnětu volených zástupců studentů 1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, a dále ji podpořili zástupci studentů Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Lékařské fakulty UK Plzeň a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.


Studenti jsou znepokojeni zejména s postupem při přípravě zákona, ale hlavně vážným ohrožením výuky, lékařské vědy a v konečném důsledku též kvality českého zdravotnictví.


Studentská iniciativa požaduje, aby vláda České republiky okamžitě zastavila legislativní kroky vedoucí k transformaci fakultních nemocnic na akciové společnosti s minoritním podílem univerzit. Dále aby byl veden řádný a věcný demokratický dialog s představiteli univerzit a aby vláda v úzké spolupráci s univerzitami připravila nový návrh transformace fakultních nemocnic, který by odpovídal evropským modelům a normám a  nepředstavoval vážná rizika pro české zdravotnictví a veřejnost.      


Své požadavky plánuje podpořit peticí a informační kampaní na fakultách a v nemocnicích v nadcházejícím týdnu. Od úterý 12.5. budou medici na pláštích nosit samolepku s nápisem „STOP univerzitním nemocnicím bez univerzit“ a bude možné podpořit požadavky studentské iniciativy podpisem petice distribuované na fakultách.    V úterý 20.5. odpoledne proběhne protestní shromáždění na Albertově na Praze 2, které se pak se smutečním pochodem-pohřbem kvality českého zdravotnictví, vydá k Ministerstvu zdravotnictví na Palackého náměstí.


Fakultní nemocnice jsou ze své podstaty vysoce specializovanými odbornými pracovišti. Jejich stěžejní úloha spočívá v poskytování špičkové specializované péče, ve vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalšího zdravotnického personálu, v uskutečňování  lékařského vědeckého výzkumu a v rozvoji odborné kvality a veřejného zdravotnictví vůbec. V tomto směru mají fakultní nemocnice nezastupitelnou úlohu a nejsou zdaleka jen běžnými  zdravotnickými zařízeními. Úloha vzdělávat a zajišťovat vědu a výzkum je strategickým veřejným zájmem, jehož naplňování je principiálně možné pouze zásluhou odborného vkladu univerzit a jejích pracovníků.


Přestože současný stav je také nevyhovující a žádající změnu, návrh zákona o univerzitních nemocnicích, tak jak jej připravilo Ministerstvo zdravotnictví, nedává univerzitám a tedy fakultám reálný a dostatečný vliv na dění v nemocnicích. Tyto záměry jsou v rozporu s evropskými modely fungování univerzitních nemocnic.
Mluvčí koordinačního výboru iniciativy:

MUDr. Marek Hilšer                              


předseda Akademického senátu 1. LF UK     


              Tel:               775...                                                    


      Email:   marek.hilser@email.cz       Zuzana Elbertová


místropředsedkyně Akademického senátu 3.LF UK


Tel:               604 344 034       


Email:

zuzana.elbertova@gmail.com

Příloha: Prohlášení studentské iniciativy
Webové stránky studentské iniciativy:  www.univerzitni-nemocnice.cz (od 12.5.)Souhrn výhrad Univerzity Karlovy k věcnému záměru:
 http://iforum.cuni.cz/IFORUM-5358.html
Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám