Zápis ze zasedání předsedictva AS UK ze dne 4. února 2008

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 4. února 2008

Přítomní členové předsednictva:

Marie Dohalská, Jan Hála, Marek Hilšer, Jakub Jeřábek, Lenka Philippová;


Přítomní hosté:

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK;

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK; 1. Předsednictvo AS UK projednalo došlou korespondenci senátu.

 2. Předsednictvo AS UK projednalo přípravu zasedání senátu a schválilo návrh programu:

  1. Zahájení, určení skrutátorů, předání osvědčení novým členům

  2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 18. ledna 2008

  3. Volba předsedy AS UK

  4. Volba místopředsedy AS UK

  5. Volba dalších členů předsednictva AS UK

  6. Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  7. Návrh na jmenování Vědecké rady Centra pro teoretická studia

  8. Vnitřní předpisy fakult a součástí

  9. Informace z RVŠ

  10. Různé

  11. Ustanovení pracovních komisí AS UK

 3. Pan kancléř informoval o jednáních k věcnému záměru zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických zařízení.

 4. Pan kvestor informoval o přípravě rozpočtu UK na rok 2008.

 5. Příští zasedání předsednictva AS UK se uskuteční 15. února 2008, v 9:00 na sekretariátu AS UK.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám