Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 24. března 2000

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 24. 3. 2000


Přítomni: Geršl, Hanika, Mokrejš, Staša, Šobr


Omluveni: Dohalská


Hosté: prof. Wilhelm, rektor UK, Mgr. Jelínek, kancléř UK  1. Rektor informoval, že vzhledem k tomu, že dosud nebylo provedeno rozepsání prost?edk? pro vysoké školy na MŠMT, nebude moci být rozpočet UK na rok 2000 p?edložen na dubnovém zasedání AS UK. Pan rektor tedy požádal o zasedání senátu v termínu 12. květen 2000.

  2. Předsednictvo projednalo návrh pana rektora na termín zasedání AS UK. Vzhledem ke lhůtám, které nelze zkrátit, předsednictvo doporučilo přesun zasedání z 28. dubna na 12. května 2000.

  3. Rektor seznámil předsednictvo se změnou v návrhu na jmenování členů V?decké rady UK. Předsednictvo vzalo změnu v návrhu na vědomí.

  4. Rektor odpověděl na dotaz člena předsednictva Mgr. Haniky o aktivitách směřujících k intenzivnější elektronické komunikaci mezi rektorátem a fakultami. Pan rektor potvrdil, že se zintenzivňuje snaha o využívání těchto komunikačních kanálů.

  5. Předsednictvo schválilo "Pracovní návrh usnesení AS UK dne 24. 3. 2000".

  6. Vzhledem k tomu, že nebyl z fakult předložen návrh na náhradníka do SK RVŠ, doporučilo předsednictvo navrhnout AS UK za kandidáty na náhradníka do SK RVŠ Viktora Filipa, MUDr. Radka Matlacha a Jana Pokorného.

  7. Na návrh předsedy sociální komise jmenovalo předsednictvo Jakuba Zásm?tu, Matěje Stránského a Stanislava Matouška členy této komise na dobu jednoho roku.

  8. Předsednictvo nedoporučilo uvádění jmen neomluvených členů senátu v zápisu ze zasedání.

  9. Termín příštího zasedání předsednictva byl stanoven na 7. 4. 2000.Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám