Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 18. ledna 2001

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 18. 1. 2001


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Hanika, Staša, Šobr


Hosté:

Prof. Wilhelm, rektor UK

Mgr. Jelínek, kancléř UK


 1. Rektor informoval o vývoji situace na KTF.

 2. Předsednictvo se seznámilo s výsledky projednávání platnosti voleb zástupců do AS UK na FHS v hlavní volební komisi.

 3. Rektor hovořil o přípravě rozpočtu UK. Předsednictvo projednalo harmonogram schvalování tohoto dokumentu.

 4. Rektor seznámil předsednictvo o postupu přípravy novely vysokoškolského zákona v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

 5. Mgr. Hanika položil dotaz na nárůst počtu studentů UK.

 6. Rektor informoval o svém vystoupení k situaci v České televizi v senátu Parlamentu ČR. Informace jsou na Internetu.

 7. Doc. Šobr diskutoval postup přípravy materiálu Hodnocení výuky studenty.

 8. Předsednictvo projednalo program zasedání AS UK dne 19. 1. 2001.

 9. Případná novelizace kritérií pro ubytovávání na vysokoškolské koleji budou předložena na plénu AS UK 23. března 2001.

 10. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 11. Doc. Geršl poukázal na potřebu předkládání podkladových materiálů též v elektronické podobě v maximální možné míře.

 12. Doc. Geršl seznámil předsednictvo se stanoviskem ekonomické komise k principům rozdělování dotace na UK.

 13. Předsednictvo se seznámilo s návrhy kandidátů na zástupce UK v SK RVŠ. Předsednictvo navrhuje následující kandidáty: Jan Hamáček, Petr Pabian a Jan Pokorný.Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám