Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 13. února 2001

Zápis z jednání předsednictva AS UK dne 13. 2. 2001


Přítomni:

Geršl, Hanika, Mokrejš, Staša, Šobr


Hosté:

Prof. Wilhelm, rektor UK

Ing. Kubíček, kvestor UK

RNDr. Jelínek, kancléř UK  1. Rektor předložil předsednictvu návrhy na doplnění vědecké rady UK o doc. Pince (FHS) a prof. Petruska (FSV).

  2. Rektor předložil předsednictvu návrh na sloučení Institutu základů vzdělanosti s FHS.

  3. Předsednictvo konstatovalo, že nebyly podány žádné další námitky proti platnosti voleb na fakultách a dalších součástech zařazených pro účely voleb do AS UK v 1. sboru. V souladu s usnesením hlavní volební komise pro volby do AS UK předsednictvo považuje otázku voleb za uzavřenou.

  4. Rektor předložil předsednictvu návrhu rozpočtu a rozdělení státní dotace na UK v roce 2001. Dále informoval o některých systémových problémech financování (např. přestupy studentů mezi fakultami, využívání rozvojových programů). Dr. Jelínek komentoval formální stránku návrhu a sdělil, že do konce týdne bude materiál k dispozici pro členy senátu i v elektronické podobě. Kvestor doplnil, že podkladová data byla dodána z MŠMT až 7. 2. , rektorát pak do 9. 2. připravil návrh rozpočtu.

  5. Kvestor zdůraznil, že aktuální pravidla rozdělování dotace jsou od listopadu 2000 zveřejněna na Internetu.

  6. Rektor informoval o aktuálním vývoji na KTF.

  7. Předsednictvo projednalo program jednání AS UK dne 2. 3. 2001.

  8. Dr. Jelínek informoval o vývoji projednávání novelizace zákona o vysokých školách.

  9. Předsednictvo se seznámilo s korespondencí senátu.

  10. Příští jednání předsednictva se uskuteční 1. března 2001 v 17.00.
Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám