Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 8. března 2001

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 8. 3. 2001


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Hanika, Skyba, Staša, Šobr


Hosté:

Prof. Wilhelm - rektor UK,

Ing. Kubíček – kvestor UK,

RNDr. Jelínek - kancléř UK


 1. Doc. Geršl, předseda AS UK uvítal členy předsednictva a přítomné hosty.

 2. Předsednictvo jmenovalo na návrh dr. Staši členy legislativní komise (na období do prvního zasedání AS po 1. 2. 2002) dr. Francovou, dr. Jelínka a prof. Sokola.

 3. Předsednictvo schválilo harmonogram zasedání senátu pro letní semestr. Řádná zasedání se uskuteční 11.5. 2001 a 8.6. 2001.

 4. Rektor předložil formálně upravený návrh na jmenování doc. Pince členem VR UK.

 5. Rektor seznámil předsednictvo s plánem postupu při přípravě informačního systému UK. Zdůraznil nutnost participace celé akademické veřejnosti UK na diskusi nad cíli projektu, má-li být jeho užitek pro všechny skupiny jeho uživatelů (studenti, akademičtí pracovníci, administrativa apod.) maximální.

 6. Rektor informoval o důsledcích novely §60 zákona o vysokých školách a nutnosti koordinace postupu jednotlivých vysokých škol.

 7. Předsednictvo předalo podnět AS 1.LF k právnímu a ekonomickému postavení studentů starších 26 let k projednání sociální a legislativní komisi.

 8. Předsednictvo projednalo možnost spolupráce nabídnuté Radou vysokých škol týkající se možnosti publikování v elektronickém časopisu RVŠ Alma Mater.

 9. AS UK obdržel nabídku účasti studentů UK na setkání organizované Les Jeunes Européens ve Strasbourgu. Vzhledem ke stanovenému termínu zaslání přihlášek delegovalo předsednictvo na toto setkání Josefa Bendu, Jiřího Haniku, Petra Pabiána, Jana Petráčka a Jana Pokorného; náhradníkem je Radovan Skyba.

 10. Předsednictvo schválilo návrh programu na zasedání 23. 3. 2001

 11. Předsednictvo požádalo legislativní komisi o stanovisko ke způsobu, kterým má být na zasedáních senátu zjišťován okamžitý stav přítomných.

 12. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.


Zapsal: HanikaDoc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám