Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 11. října 2001

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 11. 10. 2001


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Hanika, Skyba, Staša, Šobr


Hosté:

Prof. Wilhelm - rektor UK,

Doc. Vopálka – prorektor UK

Ing. Kubíček – kvestor UK,

RNDr. Jelínek - kancléř UK


  1. Pan kvestor informoval o vývoji situace se zvažováním koupě areálu Hostivař vzhledem k restitučním nárokům, zástavnímu právu na budovy a soudcovskému zástavnímu právu.

  2. Smlouva o pronájmu firmě Auto MOTOL BENI – p. kvestor informoval o nových skutečnostech a předložil nově vypracovaný znalecký posudek.

  3. Pan kancléř konstatoval, že studii proveditelnosti schválilo rozšířené kolegium děkana na základě stanoviska oponentní rady a bylo provedeno zveřejnění na webu – informace poslána na všechny fakulty. Reakcí byly pouze dotazy, nikoli připomínky. V zodpovídání dotazů lzeť ještě pokračovati.

  4. Rektor informoval o situaci na KTF a akreditačních výhledech této fakulty.Zapsal: HanikaDoc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám