Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 8. března 2002

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 8. 3. 2002


Přítomni:

Geršl, Hála, Hampl, Kočvarová, Staša, Šobr


  1. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí zasedání komisí AS UK dne 8. 3. 2002. Předsedou Studijní komise AS UK byl zvolen doc. Matouš, místopředsedou doc. Šobr. Předsedkyní Ediční komise AS UK byla zvolena prof. Dohalská, předsedou Legislativní komise AS UK dr. Ing. Staša, předsedou Sociální komise AS UK Mgr. Skyba.

  2. Předsednictvo jmenovalo na návrh dr. Ing. Staši členy Legislativní komise AS UK (na období do prvního zasedání AS UK po 1. 2. 2003) dr. Francovou, dr. Jelínka, prof. Bednáře, Mgr. et Mgr. Haniku, Š. Kerna, S. Štočka.

  3. Dále předsednictvo jmenovalo na návrh prof. Dohalské členy Ediční komise AS UK (na období do prvního zasedání AS UK po 1. 2. 2003) prof. Bednáře, dr. Jirsu a prof. Kučeru.

  4. Dále předsednictvo jmenovalo na návrh doc. Matouše členy Studijní komise AS UK (na období do prvního zasedání AS UK po 1. 2. 2003) dr. Urychovou a dr. Kuželovou.

  5. Dále předsednictvo jmenovalo na návrh Mgr. Skyby členy Sociální komise AS UK (na období do prvního zasedání AS UK po 1. 2. 2003) V. Filipa a J. Zásmětu.

  6. Dále předsednictvo jmenovalo na návrh prof. Rokyty členem Ekonomické komise AS UK (na období do prvního zasedání AS UK po 1. 2. 2003) Ing. Antoše.


Doc. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UKZapsal: J. PokornýPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám