Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 16. května 2002

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 16. 5. 2002


Přítomni:

Hála, Hampl, Staša, Šobr


Omluveni:

Kočvarová, Geršl


Hosté :

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


  1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva a přítomné hosty.

  2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

  3. Kvestor informoval o návrhu Investičního programu UK. Byly zapracovány technické připomínky fakult. Předsednictvo navrhuje, aby rámcovou podobu programu vzal AS UK na vědomí.

  4. Kancléř informoval o aktuální situaci na KTF. MŠMT vydalo rozhodnutí o odnětí a pozastavení akreditací studijních programů na KTF UK s účinností od 1. 10. 2002. Byly připraveny nové podklady pro akreditaci bakalářských a magisterských studijních programů na KTF. Studenti doktorského studia budou mít možnost pokračovat na Univerzitě Palackého v Olomouci. Připravuje se výběrové řízení na dalších pět akademických pracovníků na fakultě.

  5. Kancléř informoval o vydání Zásad pro prázdninové ubytování studentů.

  6. Kancléř informoval o dalším jednání Rady fondu mobility. Byly podány projekty téměř ze všech fakult.

  7. Dr. Ing. Staša informoval o projednání návrhů vnitřních předpisů fakult UK Legislativní komisí AS UK.

  8. Předsednictvo navrhlo harmonogram volby kandidáta na rektora UK. Vyhlášení volby kandidáty na funkci rektora proběhne dne 17. 5. 2002. Dnem 3.10. 2002 končí lhůta pro podávání návrhů na kandidáta na rektora UK, 18.10. představení kandidátů na rektora, 30. 10. 2002 volba kandidáta na rektora UK. V případě nezvolení kandidáta se nové návrhy podávají do 13.11. 2002, představení kandidátů 15.11.2002 a volba kandidáta na funkci rektora 22.11.2002.Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSC.

předseda AS UK


Zapsal: PokornýPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám