Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 29. května 2002

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 29. 5. 2002


Přítomni:

Geršl, Hála, Hampl, Kočvarová, Staša, Šobr


Hosté :

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK  1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva a přítomné hosty.

  2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

  3. Předsednictvo diskutovalo problematiku mandátu člena AS UK v době, kdy student ukončil studium v bakalářském, resp. magisterském studijním programu a pokračuje v navazujícím magisterském, resp. Doktorském studijním programu.

  4. Předsednictvo stanovilo harmonogram zasedání AS UK v zimním semestru akademického roku 2002/2003.

  5. Předsednictvo projednalo návrh programu.

  6. Předsednictvo vzalo na vědomí, že se komise AS UK mohou sejít v měsíci červnu v užším složení.

  7. Kancléř informoval o průběhu veřejné obchodní soutěže na vybudování informačního systému UK.

  8. Kancléř informoval o zvolení kandidátů na funkci děkana na fakultách UK.

  9. Kvestor informoval o předkládaných nájemních smlouvách.
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSC.

předseda AS UK
Zapsal: Pokorný

Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám