Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 14. června 2002

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 14.6. 2002


Přítomni:

Geršl, Hála, Hampl, Staša, Šobr, Kočvarová


Hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


  1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva a přítomné hosty.

  2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

  3. Kancléř navrhl změnu pořadu jednání AS UK, a to v tom smyslu, aby bod 6 -Vystoupení J.M. rektora - byl předsunut bodu 5 - Zmocnění předsednictva AS UK -, a to v souvislosti s posunem jednání v otázce areálu Vltava. Je možné, že senát bude považovat za nutné projednat tento problém na plenární zasedání i v období prázdnin, protože od března 2001, kdy AS UK zmocnil vedení univerzity k jednání v této věci došlo k řadě změn. Předsednictvo jeho návrh podpořilo.

  4. Předseda dále navrhl přesun bodu 17 - Informace z RVŠ - a bodu 4 - Kontrola zápisu z minulé schůze - za bod 10 - Změny vnitřních předpisů fakult.

  5. Kancléř informoval o umístění novelizovaných vnitřních předpisů UK na internetu.

  6. Prof. Hampl informoval o rezignaci některých členů AS UK a o schválení harmonogramu volby rektora ministerstvem školství.Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal: Kučerová


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám