Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 28. června 2002

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 28. 6. 2002


Přítomni:

Hála, Hampl, Staša, Šobr, Kočvarová


Omluven:

Geršl


Hosté:

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., J.M. rektor UK  1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva a přítomné hosty, kvestora a kancléře UK.

  2. Zasedání bylo mimořádně věnováno jedinému tématu, a to nákupu areálu Vltava. Po diskusi předsednictvo dospělo k následujícímu usnesení:

    Předsednictvo přijalo informaci vedení UK o komplexu smluv, souvisejících s nákupem areálu Vltava. Podrobně prodiskutovalo výhody i možná rizika navržených smluv. Vzhledem k tomu, že tento nákup by zásadním způsobem zvýšil počet lůžek na kolejích, předsednictvo se rozhodlo vyjádřit souhlas s uskutečněním právních úkonů, které povedou k nabytí areálu Vltava, ve smyslu předložených dokumentů.Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal: Kučerová


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám