Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 1. dubna 2005, odpoledne

Zápis ze zasedání předsednictva ze 1. dubna 2005, 15:00


Přítomní členové předsednictva:

Hampl, Jareš, Hála, Royt, Staša, Vychytil


Hosté zasedání:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


  1. Předsednictvo se zabývalo řešením situace vzniklou neschválením. Dílčí změny Stipendijního řádu UK. Předsednictvo konstatovalo, že sociální komise bude muset vypracovat nový návrh, který by byl přijatelnější pro celou akademickou obec UK. Aby nedošlo k situaci, že by AS UK nestihl včas projednat nový návrh změny Stipendijního řádu UK je předsednictvo také připraveno svolat mimořádné zasedání AS UK.

  2. Předsednictvo se dále zabývalo vystoupením Dr. Žhářského na zasedání S UK 1. dubna 2005.

  3. Předsednictvo přijalo usnesení:

    Předsednictvo AS UK odmítá stupňující se útoky Dr. Žárského proti Právnické fakultě i proti celé UK.

  4. Předsednictvo projednalo korespondenci AS UK.

  5. Předsednictvo projednalo žádost tří členů sociální komise AS UK na jmenování Ondřeje Černého (PřF) členem sociální komise. Předsednictvo AS UK respektuje právo předsedy sociální komise AS UK Oldřicha Řeháčka osobně se vyjádřit k tomuto návrhu, proto odročila jmenování na příští zasedání předsednictva, na které bude přizvaný i předseda sociální komise.

  6. Příští zasedání předsednictva se bude konat 7. dubna 2005.Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám