Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 19. května 2005

Zápis ze zasedání předsednictva ze 19. května 2005, 9:45


Přítomní členové předsednictva:

Hampl, Hála, Staša, Vychytil


Hosté zasedání:

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


 1. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 2. Předsednictvo projednalo návrh pořadu jednání zasedání AS UK 3. června 2005.

 3. Pan kvestor předsednictvo informoval o přípravě výroční zprávy o hospodaření UK, která má být předložena k projednání AS UK 3. června 2005.

 4. Pan kvestor předsednictvo seznámil s obsahem předkládaných návrhů smluv.

 5. Pan kancléř předsednictvo informoval o přípravě Opatření rektora, kterým se stanoví způsob uzavírání smluvní mzdy.

 6. Pan kancléř dále informoval o přípravě Opatření rektora, kterým se vydává vzor Smlouvy o ubytování v kolejích UK.

 7. Předsednictvo AS UK navrhuje jako kandidáty na místo náhradníka SK RVŠ Oldřicha Řeháčka (PF) a Jakuba Jařeše (FF)

 8. Předsednictvo projednalo navržený harmonogram volby kandidáta na rektora UK.

  Navrhuje následující harmonogram:

  - Vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora

  - Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta

  - Představení kandidátů

  - Volba kandidáta

  3. června 2005

  26. září 2005, 18:00

  19. října 2005

  26. října 2005

  V případě neúspěšné volby:

  - Lhůta pro nové návrhy na kandidáta

  - Představení kandidátů

  - Volba kandidáta

  9. listopadu 2005, 18:00

  16. listopadu 2005

  24. listopadu 2005

 9. Předsednictvo stanovilo časový plán řádných zasedání AS UK v zimním semestru akademického roku 2005/2006: 7. října, 2. prosince 2005 a 20. ledna 2006.

 10. Předsednictvo vyhlásilo volby do AS UK na fakultách a součástech UK začleněných do 3. sboru pro účely voleb do AS UK. Jedná se o 3. lékařskou fakultu, 1. lékařskou fakultu, Katolickou teologickou fakultu, Pedagogickou fakultu, Fakultu tělesné výchovy a sportu.

 11. Příští zasedání předsednictva se bude konat 3. června 2005 9:00 AS UK.

 12. Prof. Václav Hampl (2.LF) rezignoval na funkci předsedy AS UK a informoval o záměru vzdát se mandátu člena AS UK.JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

místopředseda AS UK v Praze


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám