Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 25. března 2003

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 25. 3. 2003

Přítomni:

Geršl, Hála, Hampl, Royt, Staša


Hosté:

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


 1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva a přítomné hosty.

 2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 3. Rektor UK informoval, že na příštím zasedání ASUK dne 11. 4. 2003 předloží návrh na jmenování Vědecké rady UK. Předsednictvo diskutovalo technické detaily hlasování.

 4. Předsednictvo přijalo informaci rektora o chystané schůzce s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy ČR JUDr. Petrou Buzkovou. Diskuse by se měla týkat změn metodiky financování vysokých škol v ČR. Vedení UK také uvažuje o uspořádání diskuse u kulatého stolu na téma „Je české vysoké školství národním zájmem ČR při vstupu země do Evropské unie?“

 5. Kancléř informoval o programu oslav 655. výročí založení UK. V pátek 4. 4. 2003 se v Karolinu uskuteční panelová diskuse „Role univerzit v budoucnosti“, sobotu 5. 4. 2003 „Den otevřených dveří“ a v pondělí 7. 4. 2003 „Slavnostní zasedání akademické obce UK ve Velké aule Karolina“.

 6. Předsednictvo s kancléřem diskutovalo metodiku rozdělení financí n motivační podporu úspěšného absolvování studentů doktorských programů na UK. Metodiku projedná Ekonomická komise ASUK.

 7. Předsednictvo se zabývalo dílčí změnou Vnitřního mzdového předpisu UK.

 8. Předsednictvo diskutovalo možnosti legislativních úprav procesu projednávání smluv o nakládání s majetkem UK.

 9. Kancléř UK informoval o vydání opatření rektora „Zásady ubytování na kolejích UK v akademickém roce 2003/2004“, které zohledňuje stanovisko Sociální komise ASUK.

 10. Předsednictvo se zabývalo problematikou poplatků spojených se studiem.

 11. Kancléř informoval, že počet podaných přihlášek k pregraduálnímu studiu na UK je přibližně stejný jako v loňském roce. Zřetelný je nárůst počtu přihlášek na bakalářské obory.

 12. Předsednictvo projednalo návrh programu zasedání ASUK dne 11. 4. 2003.

 13. Příští zasedání předsednictva se uskuteční v pátek 11. 4. 2003 v 9,15.Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Předseda AS UK


Zapsal: M. PelíšekPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám