Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 11. dubna 2003

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 11. 4. 2003

Přítomni:

Geršl, Hála, Hampl, Royt, Staša, Trnka


Hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Bc. Karolina Kučerová


  1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva a přítomné hosty.

  2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

  3. RNDr. T. Jelínek, kancléř UK, informoval předsednictvo AS UK o změně v návrhu rektora na jmenování Vědecké rady. Místo prof. PhDr. Evy Hajičkové, DrSc. (MFF) navrhne rektor UAS UK prof. RNDr. Jaroslava Pokorného, CSc. z MFF.

  4. Předsednictvo schválilo Michala Pelíška, člena AS UK, členem Hlavní volební komise.

  5. Předsednictvo navrhuje za současný bod č. 7 (Návrh dílčí změny Vnitřního mzdového předpisu UK) zařadit 2 nové body programu: Rozdělení části rezervy na celouniverzitní aktivity a havárie a Návrh na zvýšení limitu spotřeby potravin a cen studentského stravování v menzách UK.

  6. Předsednictvo diskutovalo Výzvu Univerzity Palackého v Olomouci.

  7. Další zasedání předsednictva se koná 13. 5. 2003 v 9,00.
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Předseda AS UK


Zapsal: M. Pelíšek


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám