Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 13. května 2003

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 13. 5. 2003

Přítomni:

Geršl, Hála, Hampl, Royt, Staša, Trnka


Hosté:

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

RNDr. Viktor Žárský, CSc.


 1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva.

 2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 3. Předsednictvo diskutovalo s RNDr. Žárským o jeho podnětu ve věci: „Stav na Právnické fakultě UK a jeho negativní důsledky pro českou společnosti“. Dopis dr. Žárského bude v elektronické formě přeposlán všem členům AS UK, kteří se k němu budou moci vyjádřit na příštím zasedání AS UK dne 6. 6. 2003.

 4. Předsednictvo se dále zabývalo podnětem doc. Metrického ve věci jeho námitek proti postupu AS Právnické fakulty. Předsednictvo neshledalo v dané věci právní problém. Předseda AS UK pořádá děkana a předsedu AS Právnické fakulty o vyjádření.

 5. Kvestor UK jmenoval pracovní skupinu, která dle usnesení AS UK z 11. 4. 2003 posoudí oprávněnost rozdělení mimořádných finančních prostředků. Na příštím zasedání bude předložena Výroční zpráva o hospodaření UK. Kvestor UK dále informoval, že UK dostala sponzorský dar od České spořitelny a.s. k 655. výročí založení UK.

 6. Dr. Jelínek, kancléř UK, informoval, že na příštím zasedání AS UK bude předložena ke schválení dílčí novela Stipendijního řádu UK, návrh aktualizace dlouhodobého záměru UK a Výroční zpráva o činnosti UK. Připravuje se novela Vnitřního mzdového předpisu UK a Řádu pro udělování doktorátu honoris causa.

 7. Připravuje se výjezdní zasedání vedení UK, AS UK, VR UK a zástupců fakult UK. Plánovaný termín je 30. 10. – 1. 11. 2003.

 8. Kancléř UK pozval členy předsednictva na jednání u kulatého stolu mezi zástupci vysokých škol a představiteli veřejného života, které se uskuteční 3. 6. 2003 od 14 hod na půdě UK. Tématem bude diskuse o financování VŠ.

 9. Kancléř UK informoval o veřejném zasedání Studijní komise AS UK,které bylo věnováno diskusi na téma poplatky spojené se studiem.

 10. Kancléř UK dále seznámil členy předsednictva s návrhem postupu a harmonogramu realizace projektu zavádění čipových průkazů studentů UK. Materiál projedná Ekonomická komise AS UK.

 11. Předsednictvo se seznámilo s dopisem doc. Zbořila, předsedy AS VUT, kterým informuje o veřejném stanovisku AS VUT ke kauze Snášel versus Slezák, Hirnšal a Laštovička. Doc. Zbořil žádá AS UK o připravné vyjádření podpory tomuto stanovisku. Daný dopis je součástí pracovních materiálů pro ošití zasedání AS UK.

 12. Předsednictvo vyhlásilo na fakultách a součástech UK začleněných do 1. sboru pro účely voleb do AS UK. Jedná se o Lékařskou fakultu v Plzni, Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové, Evangelickou teologickou fakultu, Fakultu sociálních věd, Přírodovědeckou fakultu, Fakultu humanitních studií a součásti UK.

 13. Předsednictvo stanovilo termíny zasedání AS UK v zimním semestru 2003/2004: 31. října, 5. prosince 2003 a 6. února 2004.

 14. Další zasedání předsednictva se koná 6. 6. 2003 v 9,00.
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Předseda AS UK


Zapsal: M. Pelíšek


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám