Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 16. července 2003

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 16. 7. 2003

Přítomní členové předsednictva:

Hála, Hampl, Royt, Staša, Trnka


Hosté zasedání:

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva a přítomné hosty.

 2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 3. Prof. Geršl informoval o situaci v AS LF Hradec Králové, která nastala po volbě děkana (viz zápis z minulého jednání předsednictva). Na fakultě proběhnou v říjnu nové volby zaměstnanecké komory AS. Do té doby bude pracovat stávající senát.

 4. Rektor UK informoval o dalším vývoji jednání o přípravách státního rozpočtu. Stkal se s premiérem a dalšími zástupci vlády. Z jednání vyplynulo, že s ohledem na reformu veřejných financí již není pravděpodobné navýšení kapitoly pro VŠ o plných 5,2 mld. Kč. Vysoké školy a věda však stále zůstávají prioritní záležitostí pro další jednání o výdajové stránce státního rozpočtu.

 5. Předsednictvo diskutovalo s vedením UK o možnostech zlepšení komunikace UK s veřejností, vč. Prezentace úspěchů studentů a zaměstnanců UK.

 6. Předsednictvo s rektorem diskutovalo o plnění usnesení přijatého na červnovém zasedání AS UK ohledně koncepce právnického studia na UK. Rektor zahájil diskusi s vedením PF a navrhuje, aby na fakultě vznikla zpráva o tématech, které nastaví ve spolupráci s Vědeckou radou PF. Diskuse o tématech se zúčastní i zástupce předsednictva AS UK – J. Trnka (ETF). Zpráva bude následně oponována rektorem pověřenými nezávislými odborníky a o výsledku se povede diskuse na širším fóru. Předsednictvo tento návrh podporuje.

 7. Předsednictvo se také zabývalo myšlenkou vytvořit „etický kodex“ akademického pracovníka UK.

 8. Předsednictvo AS UK projednalo návrh dohody o prodloužení smlouvy s Ing. R. Hronem o pronájmu nebytových prostor v objektu Ústavu jazykové a odborné přípravy UK, Opletalova 77, Poděbrady, k provozu ubytovacích služeb a vyjadřuje s tímto návrhem svůj souhlas.

 9. Předsednictvo AS UK projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemena umístění a provozu transformační stanice a kabelového vedení k budově MFF UK čp. 747 v Praze Libni ve prospěch Pražské energetiky, a.s. a vyjádřil svůj souhlas v předložením tohoto návrhu Správní radě UK k udělení souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. C) zák. č. 11/1998 Sb.

 10. J. Trnka navrhl prozkoumat ekonomickou výtěžnost ubytování hotelových hostů v kolejích UK v průběhu letních prázdnin. Předsednictvo mu doporučilo obrátit se přímo na ředitele KaM.

 11. Příští zasedání předsednictva se koná 2. září 2003 v 10.00.
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Předseda AS UK


Zapsal:

M. Pelíšek, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám